Maciej Górski

Istotne niedociągnięcia reformy planowania

Beneficjenci infrastruktury powinni partycypować w kosztach jej budowy, a samorządy mieć łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego – wylicza prawnik.

Koniec z chaosem? Mam wątpliwości

Reforma planowania przestrzennego może uniemożliwić przeznaczanie nowych terenów pod mieszkaniówkę – pisze adwokat, partner w kancelarii GPLF.

Daniny drogowe niezgodne z prawem

Stołeczni deweloperzy nie będą już zobowiązani do budowy dróg, ale do współfinansowania ich powstania. Problem w tym, że bez podstawy prawnej – uważa adwokat.

Pożegnajmy użytkowanie

Całkowita likwidacja użytkowania wieczystego nie wydaje się już być tak skomplikowana jak jeszcze kilka lat temu. Wystarczy wola polityczna – pisze adwokat.

Zgody, co sprzedaż blokują

Konieczność uzyskania zgody właściciela gruntu na wieczystoksięgowy podział nieruchomości paraliżuje obrót użytkowaniem wieczystym m.in. w Warszawie – twierdzi Maciej Górski, adwokat, ekspert prawa nieruchomości.

Służebność przesyłu alternatywą dla własności warstwowej

Wykorzystanie przestrzeni nad torami jest dziś mocno utrudnione. Wymaga stosowania prawniczej ekwilibrystyki.

Ratunek dla podnajmujących mieszkania na doby

Klucz tkwi w rozróżnieniu umowy najmu od umowy dzierżawy - mówią Maciej Górski,adwokat i Arkadiusz Górski,aplikant adwokacki.

Specustawa – niedocenione narzędzie planowania

Pomijając kontekst uchwalenia tzw. specustawy mieszkaniowej, wydaje się, że przy odpowiednim stosowaniu (niekoniecznie zgodnym z pierwotnym zamierzeniem ustawodawcy) może się ona stać przydatnym, a nawet pożądanym narzędziem planowania przestrzennego gmin.

Reprywatyzacja: tu chodzi o sąd ludowy

O tym, dlaczego działalność Komisji Weryfikacyjnej będzie fikcją, oraz jak stołeczna palestra chce pomóc poszkodowanym przez reprywatyzację, mówi warszawski adwokat w rozmowie z Renatą Krupą-Dąbrowską.

Ustawa reprywatyzacyjna potrzebna na wczoraj

Jeśli kunktatorsko odsuwany przez lata problem jest naprawdę poważny, a w dodatku dotyczy bardzo szerokiej i zróżnicowanej grupy obywateli, to jak najlepiej przystąpić do jego rozwiązywania? – zastanawia się Maciej Górski.