Bogdan Góralczyk

Bogdan Góralczyk: Węgry. Demokracja w autokracji

Rozproszkowana węgierska opozycja zwarła szeregi i po latach bezsensownych sporów wyłoniła kontrkandydata dla wszechmocnego dotychczas Viktora Orbana. Czy rzeczywiście nad Dunajem zanosi się na polityczny zwrot? - analizuje politolog.

Bogdan Góralczyk: Centrum jest dziś na Pacyfiku

Na naszych oczach świat Pacyfiku zaczyna przysłaniać ten atlantycki. Wypadałoby się jakoś do tego w Europie i w Warszawie dostosować – pisze sinolog i dyplomata.

Zachód się obudził: Oczy skierowane na Pekin

Szybko rosnące Chiny oraz ich ambicje, jeszcze wzmocnione podczas pandemii koronawirusa, najwyraźniej „obudziły Zachód”. Na horyzoncie wyłoniły się trzy wywodzące się z USA propozycje współpracy, wszystkie w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz mające na celu ograniczanie chińskich wpływów. Pierwsza, najluźniejsza, mówi o Indo-Pacyfiku i jest próbą zbudowania swego rodzaju sznura pereł wokół terytorium ChRL. Nie wiadomo, co ostatecznie z tego wyjdzie.

Chińskie marzenie. Jak Pekin zbudował mocarstwo

Wyczerpuj wroga, a sam gromadź siły – ten jeden z klasycznych chińskich forteli doprowadził Chiny do obecnej potęgi. Ze światowej taśmy produkcyjnej Chiny przeobraziły się w społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu i odrzuciły globalny dyktat Waszyngtonu. I mają apetyt na więcej.

Góralczyk: Test na chińskie przywództwo

Widać coraz jaśniej, że pocovidowa rzeczywistość będzie definiowana przez narastające kontrowersje amerykańsko-chińskie, nierzadko już określane mianem nowej zimnej wojny.

Orbanistan czyli węgierski półfeudalny kapitalizm państwowy

Węgry mają wodza, dobrze wybierają, kwitną, „są pierwsze" i oczywiście „robią to najlepiej", a przy tym „nie będą kolonią", no i „idą na Wschód", bo tam, jak wiadomo, jest cywilizacja. Kiedy, gdzie i jak się zatrzymają?

Bogdan Góralczyk: Partyjne sny o potędze

O obchodach stulecia Komunistycznej Partii Chin pisze sinolog i dyplomata.

Junta kontra Aung San Suu Kyi. Droga bez powrotu

Chory to kraj, nad którym nikt do końca nie sprawuje kontroli, nawet armia, która siłą sięgnęła po władzę.

Prof. Bogdan Góralczyk: Urodzinowy proces Aung San Suu Kyi

19 czerwca noblistka Aung San Suu Kyi kończy 76 lat. Jako córka twórcy birmańskiej niepodległości, ale też armii, zwanej Tatmadaw, gen. Aung Sana jest traktowana jako Matka Birmy i powszechnie uwielbiana.

USA i Chiny – Wojna Marzeń

Zmiany na światowej scenie prowadzą nas ku nowemu porządkowi. Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to układ dwubiegunowy i otwarte starcie USA z Chinami.