Lasery znalazły zastosowanie w okulistyce już w latach 60. XX wieku, zaledwie kilka lat po ich wynalezieniu. Nam, okulistom, trudno byłoby dziś wyobrazić sobie pracę bez wykorzystania tej technologii. Używa się jej bowiem w diagnostyce i terapii tak wielu chorób oczu, że nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich tych zastosowań.

Z pewnością lasery zrewolucjonizowały metody leczenia chorób siatkówki, rogówki, jaskry, zaćmy oraz wielu innych poważnych i powszechnych schorzeń okulistycznych. Wiele osób zawdzięcza im ocalenie od ślepoty. Te urządzenia to jeszcze jeden przełom w okulistyce – możliwość korekcji wad wzroku, czyli tzw. laserowa chirurgia refrakcyjna, która uwolniła miliony ludzi od noszenia okularów czy soczewek kontaktowych.

Nobel za lasery

Technologie laserowe są wciąż doskonalone. W ostatnich latach zyskaliśmy lasery femtosekundowe, a wraz z nimi kolejne możliwości zabiegowe. Ich nazwa odnosi się do niezmiernie krótkiego czasu trwania pojedynczego impulsu światła, jaki generuje takie urządzenie – femtosekunda to jedna biliardowa część sekundy! Zastosowana w tego typu laserach technologia CPA – wzmacniania tego ultrakrótkiego impulsu tak, by mógł odpowiednio penetrować tkankę. W 2018 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki właśnie za rozwój laserów otrzymało troje naukowców: Arthur Ashkin, Gérard Mourou i Donna Strickland.

Jakie korzyści przyniosło skrócenie czasu trwania impulsu? Wytłumaczę na przykładzie operacji usuwania zaćmy. Jakiś czas temu standardem zabiegowym stała się fakoemulsyfikacja, czyli rozbicie zmętniałej soczewki ultradźwiękami i odessanie tak rozdrobnionej tkanki. Do oczyszczonej w ten sposób torebki wprowadza się miękką, zwiniętą sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. To nowoczesny, mało inwazyjny zabieg, który wymaga wykonania dwóch nacięć o długości zaledwie 1 i 2–3 mm.

Jednakże użycie ultradźwięków zwiększa temperaturę w komorze przedniej oka, co może być szkodliwe dla komórek śródbłonka tej komory. Ulegają one uszkodzeniu już przy podwyższeniu temperatury o 1–1,5°C. Dlatego zabieg fakoemulsyfikacji jest niewskazany na przykład dla osób z niepełnowartościowym śródbłonkiem.

Laser femtosekundowy

Niedawno pojawiło się jednakże rozwiązanie w postaci zabiegu femto-fako. Do nacięć rogówki i rozbicia zmętniałej soczewki używa się tu właśnie lasera femtosekundowego, który nie powoduje właściwie żadnych zmian temperatury wewnątrz oka. Taki zabieg na razie dostępny jest tylko w kilku ośrodkach w Polsce, m.in. w Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie.

Laser femtosekundowy to też udoskonalenie korekcji wad wzroku, w tym najbardziej zaawansowana obecnie metoda ReLEx® SMILE. Tutaj używa się go do wycięcia mikrosoczewki wewnątrz rogówki, którą następnie usuwa się poprzez nacięcie o długości 2,5–4 mm. Laser femtosekundowy jest tak precyzyjny, że żadna inna technika operacyjna mu nie dorówna.

To wartości niedostępne dla innych metod korekcji. W przeciwieństwie do starszych metod nie ma tu też konieczności usunięcia nabłonka i powierzchownych warstw rogówki czy związanego z tym noszenia soczewki opatrunkowej. Przekłada się to na wyraźnie większy komfort pacjenta w okresie pooperacyjnym, szybszą stabilizację widzenia i mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Wreszcie, lasery femtosekundowe to zupełnie nowe możliwości leczenia presbiopii, inaczej starczowzroczności, na którą po 40. roku życia w jakimś stopniu cierpi w zasadzie każdy. Mam na myśli zabieg PRESBYOND®. Umożliwia on pozbycie się okularów do czytania czy progresywnych (bądź uniezależnienie się od nich w jak największym stopniu). Dzięki niemu niemal wszyscy pacjenci odzyskują pełne widzenie na każdą odległość – jednocześnie koryguje nie tylko presbiopię, ale i towarzyszące jej krótkowzroczność do -8,5 D albo nadwzroczność do +5,75 D.

Autor jest autorytetem okulistycznym, twórcą warszawskiej szkoły okulistycznej, pionierem laserowych korekcji wad wzroku w Polsce. Założył Centrum Mikrochirurgii Oka Laser i Centrum Jaskry w Warszawie