Zaledwie 21 kwietnia 2010 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum profesor Wojciech Nowak przypomniał wówczas zasługi profesora Pelczara m.in. dla powrotu wydziałów medycznych na Uniwersytet, czyli połączenia UJ z Akademią Medyczną w Krakowie.

Andrzej Pelczar urodził się 12 kwietnia 1937 roku. Jego rodzinnym miastem jest Gdańsk, ale od rozpoczęcia studiów matematycznych w 1954 roku był związany z Krakowem. Od roku 1989 roku był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1990-93 - rektorem uczelni. Jest autorem wielu podręczników akademickich. Ci, którzy go znali, cenili też jego urok osobisty oraz talent do prowadzenia seminariów. Był niezwykle aktywny na uczelni; najpierw jako czołowy zawodnik AZS, a potem - m.in. dyrektor Instytutu Matematyki (1981–84, 1987–90) oraz prorektor do spraw studenckich (1984–87).

Profesor Pelczar był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, piastując przez dwie kadencje funkcję jego prezesa. Był też jednym z inicjatorów powstania European Mathematical Society, towarzystwa, które rozwinęło się tak, że dorównuje niemal słynnemu American Mathematical Society, którego zresztą Andrzej Pelczar także był członkiem. To dzięki autorytetowi tego uczonego i jego energii Kraków w roku 2012 będzie gościć odbywający się co cztery lata kongres EMS (w finałowej rozgrywce Kraków pokonał Pragę i Wiedeń).

Profesor pracował też w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Był w latach 1993-96 jej wiceprzewodniczącym, a potem przez dwie kadencje (1996-2002) przewodniczył jej pracom. Był też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Studenci cenili go za życzliwość. Był zresztą kuratorem, czyli opiekunem Bratniej Pomocy Akademickiej im. Św. Jana z Kęt - katolickiej organizacji studenckiej.