Przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i firm prognozują, jakich zmian na rynku pracy możemy się spodziewać w 2015 r.- co może być szansą a co zagrożeniem dla pracowników i pracodawców?