Tag:

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Powiązane

Organizacje

OECD: lekka poprawa prognozy dla Europy i świata

Organizacja poprawiła swą prognozę z 0,6 do 0,7 proc. PKB. W skali świata dojdzie do poprawy o 3,1 proc., a nie o 2,9 proc., jak zakładała w lutym. Siłą napędową będą nadal USA.

ICAP – nowe remedium na spory podatkowe

W 2022 r. przeprowadzono 357 kontroli dotyczących cen transferowych, a łączna wartość dochodu doszacowanego w ich wyniku wyniosła ponad 1 mld zł. A gdyby móc zawczasu uniknąć chociaż części doszacowań, sporów i podwójnego opodatkowania? Nic prostszego, temu właśnie ma służyć program ICAP, stworzony z inicjatywy OECD.

OECD: Światowa gospodarka zwalnia. Co czeka przedsiębiorców?

Wielka Brytania ma mieć w tym roku najwyższą inflację w grupy krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo, to ocena Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według OECD cała światowa zwolni w 2024 roku, a wpływ na to mają m.in. działania banków centralnych państw.

Lepsze nastroje inwestorów w strefie euro. Tylko Niemcy psują humor

Luty jest czwartym kolejnym miesiącem poprawy nastrojów inwestorów — wynika z ankiety przeprowadzonej w dniach 1-3 lutego przez firmę badawczą Sentix wśród 1306 uczestników rynku. Nastroje psuje tylko sytuacja w Niemczech.

Zasada ceny rynkowej to główna reguła badania rynkowych warunków transakcji

Podmioty powiązane mają obowiązek kreowania wzajemnych relacji handlowych oraz ustalania cen na poziomie rynkowym, czyli tak jak podmioty niezależne, które konkurują ze sobą na rynku.

Harmonizacja przepisów w zakresie cen transferowych – planowane zmiany

We wrześniu opublikowany został projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie cen transferowych, będący częścią pakietu znanego jako Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). W artykule omawiamy projekt dyrektywy w sprawie cen transferowych w kontekście polskich przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie.

Opieka zdrowotna w raporcie OCED. Polsce bliżej do Trzeciego Świata

Wśród rozwiniętych krajów OECD Polska jest rekordzistką pod względem zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza i długości oczekiwania na przeszczep biodra.

Exit fee – czym jest i jak uniknąć ryzyka podatkowego

Prawidłowo uzgodnione exit fee jest przychodem jednoosobowego przedsiębiorcy, związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, oraz kosztem uzyskania przychodu w nowo utworzonej spółce uczestniczącej w restrukturyzacji.

Czy czeka nas rewolucja w zakresie cen transferowych

Koncepcja ujednoliconych zasad rozliczeń firm w Unii Europejskiej od dawna była przedmiotem licznych dyskusji. Okazuje się, że unifikacja regulacji dotyczących cen transferowych wkrótce może się zmaterializować.

OECD proponuje śrubę podatkową wobec gigantów ponadnarodowych

OECD ogłosiła projekt porozumienia o opodatkowaniu firm ponadnarodowych, które ograniczy powszechne uchylanie się przez nie od płacenia podatków w krajach ich działania poprzez proceder optymalizacji podatkowej.