Tag:

Urząd Stanu Cywilnego

Otoro przejdzie, Kubuś nie. Czy rodzice mogą dowolnie nazwać swoje dziecko?

W nadawaniu imion dzieciom często widać modę, a nawet wpływ popkultury. Czy rodzice mają pełną swobodę przy dokonywaniu wyboru? Wyjaśniamy

Nadia Senkowska: W Polsce nie może być dwóch mam

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) trwa kolejny spór o uznanie rodziców tej samej płci.

Problemy z rejestracją zgonów i narodzin

Bliscy zmarłego, którzy chcą zarejestrować zgon, mogą zostać odesłani do placówki medycznej. Lekarze nie stosują obowiązujących od początku roku nowych wzorów dokumentów.

Karty urodzenia i zgonu - zmiany już obowiązują

Ministerstwo Zdrowia informuje o obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. nowych wzorach karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu, a także zasadach ich przekazywania do urzędów.

Naczelnicy UCS nie rozpatrują już odwołań od swoich decyzji

Od 1 lipca organem rozpatrującym odwołania od rozstrzygnięć wydanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych znowu jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Akta stanu cywilnego do modyfikacji

Zasady referencyjności rejestru stanu cywilnego nie można przedkładać nad zasadę prawdy materialnej.