Tag:

Arbitraż

Powiązane

Prawo spólek

Finowie pozywają Rosję za kradzież majątku

Fiński państwowy koncern energetyczny Fortum pozwał Rosję za zawłaszczenie majątku koncernu wartego 5,5 miliarda euro.

Sąd Najwyższy: nie stać cię na arbitraż, idź do sądu

Brak pieniędzy na koszty arbitrażu upoważniają daną osobę do skierowania sprawy do sądu państwowego.

Kiedy arbitraż jest tańszy od sądu?

Dzięki limitom opłat sądowych postępowanie arbitrażowe staje się mniej opłacalne. Odwrotnie jest ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego – w sądach wyznaczają je przepisy prawa, w arbitrażu nie ma ograniczeń.

Łukasz Wydra: Lek na bolączki systemu wymiaru sprawiedliwości

Wysoka jakość standardów i orzecznictwa arbitrażowego musi iść w parze z edukacją prawników negocjujących kontrakty.

Arbitraż – sposób na sprawne rozwiązanie sporu

Prowadząc biznes należy brać pod uwagę ryzyko znalezienia się w sporze z kontrahentem. Młyny sprawiedliwości mielą jednak powoli i sprawa może czekać latami na rozwiązanie. Warto więc zadbać, by w umowie znalazł się zapis na sąd polubowny.

„Stare” klauzule nadal ważne

Jak ocenić skuteczność klauzul arbitrażowych wprowadzonych do obrotu prawnego przed nowelizacją k.p.c.?

Wielokrotne nominacje i konflikt interesów

Wytyczne IBA zastrzegają, że w pewnych rodzajach postępowań – np. w arbitrażu morskim lub handlowym – może występować praktyka dobierania arbitrów z wąskiego, wyspecjalizowanego grona.

Co się zmieniło w prawie cywilnym?

Wniosek o mediację na podstawie umowy oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie będą przerywały biegu przedawnienia lecz skutkowały jego zawieszeniem. Łatwiej będzie unieważnić kontrakt osobie pokrzywdzonej wyzyskiem.

PGNiG ma szanse na zwycięstwo w sporze o zapłatę w rublach

Gazprom nie miał podstaw do wstrzymania dostaw gazu do Polski i taką sprawę o odszkodowanie może przegrać.

Klauzule prearbitrażowe w praktyce

Kilkustopniowe mechanizmy rozstrzygania sporów i klauzule eskalacyjne (prearbitrażowe) budzą w praktyce tyle samo entuzjazmu co wątpliwości.