Tag: Arbitraż

Powiązane

Prawo spólek

„Stare” klauzule nadal ważne

Jak ocenić skuteczność klauzul arbitrażowych wprowadzonych do obrotu prawnego przed nowelizacją k.p.c.?

Trzy cechy arbitrażu, które wspierają realizację projektów IT

Specyfika projektów informatycznych wymaga szybkich i praktycznych rozwiązań występujących w nich problemów. Trudnością na drodze do ich rozwiązania może być między innymi multikulturowość stron projektu. W tym kontekście klauzula arbitrażowa zawarta w umowie IT może stać się narzędziem, które uratuje projekt technologiczny przed porażką oraz przed długotrwałym sporem sądowym, nie dającym korzyści dla żadnej ze stron projektu.

Wielokrotne nominacje i konflikt interesów

Wytyczne IBA zastrzegają, że w pewnych rodzajach postępowań – np. w arbitrażu morskim lub handlowym – może występować praktyka dobierania arbitrów z wąskiego, wyspecjalizowanego grona.

Co się zmieniło w prawie cywilnym?

Wniosek o mediację na podstawie umowy oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie będą przerywały biegu przedawnienia lecz skutkowały jego zawieszeniem. Łatwiej będzie unieważnić kontrakt osobie pokrzywdzonej wyzyskiem.

PGNiG ma szanse na zwycięstwo w sporze o zapłatę w rublach

Gazprom nie miał podstaw do wstrzymania dostaw gazu do Polski i taką sprawę o odszkodowanie może przegrać.

Klauzule prearbitrażowe w praktyce

Kilkustopniowe mechanizmy rozstrzygania sporów i klauzule eskalacyjne (prearbitrażowe) budzą w praktyce tyle samo entuzjazmu co wątpliwości.