Tag:

Związkowcy

Powiązane

Zawody

Przy likwidacji firmy pracę straci też chroniony działacz związkowy

Nawet zwolnienia grupowe nie pozwalają wypowiedzieć umowy o pracę szczególnie chronionemu działaczowi związkowemu. Chyba że są prowadzone w związku z upadłością czy likwidacją pracodawcy.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.

Organizacja strajku a ochrona danych osobowych

Przy organizacji referendum strajkowego po stronie pracodawców i związków zawodowych występują liczne ograniczenia w zakresie możliwości przetwarzania danych osobowych pracowników i członków związków zawodowych.

Działacz związkowy nie zawsze chroniony przed zwolnieniem

Działalność związkowa nie może być pretekstem nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania przez niego funkcji. A naruszenie prawa w ramach działalności związkowej może stanowić podstawę odpowiedzialności pracowniczej.

Związek zawodowy ma prawo selekcji nowych członków

Organizacja związkowa postępuje nieprawidłowo, jeśli odmawia członkostwa niezgodnie ze swoimi zasadami, arbitralnie lub bez racjonalnej przyczyny. Jednak co do zasady ma prawo decydować o tym, czy przyjmie nowych członków.

Dyskryminacja ze względu na wiek obejmuje również związkowców

Dyrektywa równościowa dotyczy nie tylko pracy, ale wszelkich form zatrudnienia. W sposób szczególny odnosi się także do członkostwa i działania w organizacjach pracowników.

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Koszty organizacji związkowej z VAT

Przeniesienie w odpowiedniej części ponoszonych przez jedną firmę kosztów działalności międzyzakładowych organizacji związków zawodowych na innych pracodawców podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług.

Pracodawca może powiedzieć związkom: „sprawdzam!”

Informacja o liczbie członków, zastrzeżenie co do ich liczebności, weryfikacja sądowa – tak w uproszczeniu wygląda mechanizm sprawdzenia prawdziwości informacji o liczbie członków organizacji związkowej.

Pomoc finansowa dla firm wciąż aktualna

Programy tarcz antykryzysowych zostały zakończone. Przedsiębiorcy mają jednak inne możliwości ubiegania się o pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji ich działalności.