Tag: Euro [EUR]

Powiązane

Waluty

Koniunktura przemysłu w strefie euro poprawia się

Wskaźnik PMI, który mierzy koniunkturę wzrósł w sektorze usług do 50,7 pkt w styczniu. To więcej niż prognozy, każdy wynik powyżej 50 punktów oznacza ekspansję w danym sektorze.

Kryzys to dobry argument za euro

Zdaniem przedstawicieli polskich przedsiębiorców przyjęcie w Polsce waluty euro może wspomóc gospodarkę, ale także samych obywateli i zwiększyć bezpieczeństwo i pozycję Polski na świecie.

Biznes: ten kryzys jest argumentem za euro

Szefowie organizacji przedsiębiorców mówią jednym głosem: musimy dążyć do jak najszybszego przyjęcia euro. To korzystne dla gospodarki, obywateli, bezpieczeństwa i pozycji Polski w świecie.

Bogusław Chrabota: Trzeba skończyć z ideologizacją kwestii waluty

1 stycznia wspólną walutę wprowadziła u siebie Chorwacja. Czyżby niemal wszyscy w Europie, godząc się w sprawie wspólnej waluty, byli bez rozumu i tylko partia prezesa Kaczyńskiego miała rację, broniąc złotówki?

Euro zamiast złotego. Należy to zrobić najpóźniej do 2030 roku

Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem.

Z euro szybciej dogonimy niemiecką gospodarkę

Większość ekonomistów uważa, że przystąpienie do strefy euro przyniosłoby Polsce korzyści ekonomiczne i polityczne, o ile potrafilibyśmy je wykorzystać. Dlatego warto wyznaczyć datę, choć niekoniecznie musimy się bardzo spieszyć.

Przedsiębiorcy przychylniejsi wobec wprowadzenia w Polsce euro

Przędsiębiorcy są coraz bardziej skłonni co do idei wprowadzenia w Polsce euro. Poparcie wobec unijnej waluty w 2022 r. jest najwyższe od czterech lat.

Nowak-Far: Wejście do strefy euro to nie tylko korzyści gospodarcze

Przekonanie ludzi, że przystąpienie do euro jest wręcz konieczne. Jest tym ważniejsze, im gorzej prowadzona jest polityka pieniężna i kursowa państwa.

Witold M. Orłowski: Unijne euro oraz jak je zdemaskowano

Informacje, którymi obdarzają nas rządzący, na temat pieniędzy z funduszy unijnych wyglądają podobnie jak opisana w „Mistrzu i Małgorzacie” historia z czerwońcami pojawiającymi się i znikającymi w trakcie spektaklu w Teatrze Variétés.

Rząd w Budapeszcie chce przeprosić się z euro

Załamanie forinta skłoniło ekipę Viktora Orbána do rozważenia przyjęcia euro.