Tag:

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Powiązane

Organizacje

KUKE i CaixaBank wesprą razem polskich eksporterów

KUKE i CaixaBank Oddział w Polsce będą wspólnie zapewniać polskim firmom finansowanie ich inwestycji służących rozwojowi produkcji związanej z działalnością eksportową.

Nowe ryzyka w handlu z Ukrainą można zabezpieczyć

Ewentualną niewypłacalność ukraińskich kontrahentów polskie firmy mogą sobie zabezpieczyć korzystając z gwarancji i akredytyw bankowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kuszące eksporterów rynki wschodnie

Liczący 80 mln konsumentów rynek krajów Azji Środkowej coraz bardziej przyciąga polskich producentów.

Pożyczki dla eksporterów z gwarancją KUKE

Gwarancje KUKE obniżają o 80 proc. wykorzystanie limitu bankowego przyznanego eksporterowi, co znacząco zwiększa kwotę dostępnego finansowania.

KUKE i ukraiński Oszczadbank będą współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Oszczadbank będą wspólnie wspierać inwestycje polskich firm na Ukrainie i ich udział w odbudowie kraju naszych wschodnich sąsiadów.

Rodzimi eksporterzy nie korzystają z pomocy państwa

Aż 87 proc. firm, które eksportują nie skorzystała w br. z żadnych instrumentów wsparcia eksportu oferowanych przez instytucje państwowe.

Płatności w biznesie powinny być terminowe, ale i uwzględniać specyfikę branż

Parlament Europejski pracuje już nad rozporządzeniem dotyczącym opóźnień w płatnościach, które są przez małe i średnie firmy uznawane za jedną z największych przeszkód w prowadzeniu działalności. Projekt przedłożyła Komisja Europejska.

Gdzie zagranicą mogą inwestować polskie firmy?

Czechy, Rumunia, Ukraina oraz Japonia, Kazachstan i Malezja to najbardziej perspektywiczne rynki dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji.

KUKE i Propav ułatwią polskim eksporterom wejście na afrykańskie rynki

KUKE i Propav Infraestructuras podpisały porozumienie o współpracy, które umożliwi polskim eksporterom włączenie się w łańcuchy dostaw w ramach globalnych projektów koncernu.

KUKE może już ubezpieczać inwestycje polskich firm na Ukrainie

Obowiązuje już znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, która umożliwia KUKE ponownie obejmowanie ochroną inwestycji polskich firm na Ukrainie, pomimo że trwa tam wojna.