Tag:

szkolenie pracowników

Powiązane

Kadry

Niezbędne szkolenia w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Od 26 kwietnia 2023 r. to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w każdym kursie, z którego wiedza jest konieczna do wykonywania pracy. A jeśli nauka nie może się odbyć w godzinach pracy, ten czas musi wliczać do czasu pracy.

Polski bot stoi za pytaniami na egzaminy i quizami wiedzy w wielu krajach

Testportal to platforma wykorzystująca generatywną AI do szkoleń. Algorytmy – na bazie dowolnego tekstu – w kilka sekund opracowują testy. Rozwiązanie stworzyli Polacy.

Firmy muszą pilnie zadbać o reskilling pracowników

62 proc. średnich i dużych firm dostrzega korzyści z inwestycji w nowe kwalifikacje załogi, lecz realizuje je tylko 7 proc.

Armia nadal będzie uczyć strzelać. Szkolenia planowane są w ferie

W akcji „Trenuj z wojskiem” wzięło udział 3,5 tys. osób, które zdecydowały się poznać podstawy obsługi broni. MON zapowiada, że takie zajęcia zorganizuje jeszcze w czasie ferii zimowych.

Szkolenia produktowe nie są zwolnione z VAT

Warsztaty z zasad działania konkretnego produktu (monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem i systemu internetowego) nie mają bezpośredniego związku z branżą lub zawodem. Są zatem opodatkowane według stawki 23 proc.

Nauka podjęta na własną rękę nie uprawnia do urlopu szkoleniowego

Jeśli pracownik nie podnosi kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy albo podnosi je bez zgody pracodawcy, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego na egzaminy.

Kształcenie zawodowe pracownika – jak może zachować się pracodawca?

Czy pracodawca musi mieć udział w kształceniu zawodowym pracownika? Czy może wymagać, aby pracownik sam na własną rękę się dokształcał?

Komisja Europejska: Wspieramy kształcenie kadr dla turystyki

Europejskie organizacje branży turystycznej, przedsiębiorcy, organizatorzy kształcenia zawodowego i związki zawodowe zainicjowały przy wsparciu Komisji Europejskiej partnerstwo na rzecz szkoleń dla sektora. Jednym z celów jest intensyfikacja działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji.

Szkolenie po godzinach pracy wydłuży odpoczynek

Godziny, jakie pracownik spędzi na kursie, na który wysłał go pracodawca, stanowią czas pracy. Przynajmniej z perspektywy ustalania okresów obowiązkowego odpoczynku.

Koszty nauki na liście płac

Firma musi odpowiednio rozliczać świadczenia przyznane pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Zażądanie proporcjonalnego zwrotu poniesionych nakładów wymaga zaś odpowiednich przeliczeń.