Tag: Bezrobotni

Powiązane

Kadry

Szkolenia, kursy i staże dla zagrożonych zwolnieniem z pracy

Ponad dwa mln zł przeznaczy urząd marszałkowski na realizację projektu, który pomoże osobom zwolnionym z pracy znaleźć nowego pracodawcę albo wystartować z własną firmą.

Są pieniądze na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy zamierza przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie projektów służących integracji i wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Wielkopolski rynek pracy wsparty dotacjami

Zarząd województwa ogłosił konkurs na projekty z zakresu doskonalenia kompetencji osób pracujących i wsparcia procesów adaptacyjnych. Nabór wniosków będzie prowadzony do końca października.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnej nie ucierpi przez Covid-19

Przy orzekaniu o świadczeniu dla bezrobotnych nie można pominąć dalszego okresu obniżonego etatu.