W październiku zadowolenie ze sprawowania władzy przez Sugę deklarowało 63 proc. respondentów. Obecnie odsetek ten wynosi 58 proc. - podaje dziennik "Nikkei".

Do spadku zaufania do premiera doszło w czasie, gdy jest on krytykowany za zwlekanie z zawieszeniem programu wspierania turystyki krajowej, "Go & Travel" w czasie, gdy w kraju rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wielu ekspertów uważa, że program ten przyczynił się do przyspieszenia epidemii w Japonii.

Odsetek niezadowolonych ze sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wzrósł w ciągu miesiąca o 13 punktów procentowych - do 48 procent.

Obecnie niezadowolonych z tego jak rząd walczy z epidemią jest więcej niż zadowolonych (44 proc.).

W sobotę w Japonii wykryto 2 684 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - to największy dobowy przyrost liczby zakażeń od początku epidemii.

61 proc. ankietowanych w sondażu opisywanym przez "Nikkei" zgadza się z decyzją o częściowym zawieszeniu programu "Go & Travel", który przestał obejmować miasta Osaka i Sapporo, ale nadal obejmuje Tokio, gdzie liczba zakażeń koronawirusem jest najwyższa.

W ramach programu "Go & Travel" rząd pokrywa do 50 proc. wydatków poniesionych przez Japończyków w czasie podróżowania po kraju.