Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy.

Publikacja: 28.08.2023 09:00

Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, wymagającym znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami.

Niezwykle ważne jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotyczyć nie tylko infrastruktury i technologii, ale przede wszystkim zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.

Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024–2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, środki powinny zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą się zastanawiać nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

Udział w panelu zapowiedzieli: Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny; Edwin Bendyk, Fundacja Batorego; Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii; Galyna Janchenko, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, sekretarz Rady Inwestycyjnej ds. odbudowy Ukrainy; Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu
5-7 września 2023 r. www.forum-ekonomiczne.pl

Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, wymagającym znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami.

Niezwykle ważne jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotyczyć nie tylko infrastruktury i technologii, ale przede wszystkim zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.

Materiał partnera
Smart city to również elektromobilność
ROZMOWA
Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju
Interview
Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development
Studio „Rzeczpospolitej”
Białkowski: Zdrowa Firma to wsparcie dla pracodawców w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
ROZMOWA
Jamiołkowski: Szczególny moment transformacji branży tytoniowej
Interview
Jamiołkowski: A special moment of transformation for the tobacco industry