Zgoda MSP to kolejny krok w procedurze sprzedaży kopalni. Przed tygodniem przeprowadzenie transakcji zaakceptowało Walne Zgromadzenie Kompanii Węglowej. Tę rolę pełni minister gospodarki.

Aby kopalnia stała się własnością PG Silesia, konieczne jest jeszcze spełnienie kilku formalności. Pierwszą z nich jest przeniesienie koncesji na nowego właściciela, o które wnioskować powinny zgodnie obie strony. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia złożyło już wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na zakup gruntów, które są wpisane w dokumentach jako rolne lub leśne. Złożony został również wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, o zgodę na nabycie kopalni.

Jeszcze przed załatwieniem wszystkich formalności Kompania Węglowa podpisze z PG Silesia umowę warunkową. Termin, w jakim się to stanie może zostać wskazany jeszcze w tym tygodniu. Po otrzymaniu wszystkich zgód możliwe będzie zawarcie umowy przenoszącej. Z chwilą jej podpisania, po przeniesieniu koncesji, kopalnia „Silesia” protokolarnie zostanie przekazana w ręce nowego właściciela.

Chociaż oferta zakupu kopalni „Silesia” wygasa 17 czerwca, strony zadeklarowały, że nawet jeśli do tego czasu nie uda się przeprowadzić koniecznych formalności, nadal zostają związane umową.