Najwięcej pieniędzy, bo 372 mln zł, popłynęło do Polskiej Grupy Energetycznej, której zaangażowanie kapitałowe w spółce jądrowej sięgało 70 proc. Pozostali inwestorzy, czyli energetyczne grupy Enea i Tauron oraz producent miedzi KGHM mieli po 10 proc. udziałów w spółce. Pierwotnie to te cztery spółki miały zrealizować inwestycję w elektrownię jądrową, ale ostatecznie inwestycja okazała się ponad ich finansowe możliwości. Dlatego realizująca proces inwestycyjny spółka celowa przeszła bezpośrednio pod skrzydła państwa.

- Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który podpisał umowę w imieniu Skarbu Państwa.

- Dzisiejsza umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 r. PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. - Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodał.

Aktualnie spółka celowa kontynuuje badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch obszarach na Pomorzu: Lubiatowie – Kopalinie w gminie Choczewo oraz Żarnowcu w gminie Krokowa i Gniewino. To w jednej z tych dwóch lokalizacji staną pierwsze bloki jądrowe. W kolejnym etapie brana jest pod uwagę budowa następnych dwóch elektrowni – w Bełchatowie i w Pątnowie. Równolegle do działań przygotowawczych polski rząd negocjuje dostawy reaktora dla tej inwestycji z firmami z USA, Francji i Korei Południowej. Oferty wraz z propozycjami współfinansowania inwestycji powinny wpłynąć w przyszłym roku.

PGE EJ 1 powstała w styczniu 2010 r. Na początku wyłącznym jej udziałowcem była Polska Grupa Energetyczna, ale w 2014 r. po 10 proc. udziałów w spółce przejęły inne kontrolowane przez Skarb Państwa firmy: Enea, Tauron i KGHM. Skala inwestycji przerosła jednak ich możliwości. Najpierw PGE zadeklarowała, że odkupi udziały od pozostałych firm, a następnie stwierdziła, że nie jest w stanie udźwignąć tak dużej inwestycji i chce sprzedać udziały Skarbowi Państwa. Na początku 2021 r. resort klimatu sprawdził, jak przebiegała realizacja programu jądrowego w l. 2016 - 2019 i stwierdził poważne opóźnienia po stronie inwestora. Okazało się, że żadne z działań przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z uwagi na stwierdzone opóźnienia resort stwierdził, że konieczne jest przyspieszenie realizacji programu. "Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej" - czytamy w sprawozdaniu.