W jego miejsce powołano Ireneusza Tomeckiego (związanego z Grupą Famur). Jednocześnie główni akcjonariusze Pemugu (Roman Doleżał i Waldemar Michałowski) dysponujący ponad 75 proc. głosów zawarli porozumienie z firmą AB Consulting. Ta druga w terminie nie później niż 14 dni zobowiązała się ogłosić wezwanie na wszystkie papiery Pemugu, a główni udziałowcy firmy, z zaplecza górniczego, zgodzili się sprzedać swoje walory w wezwaniu. AB Consulting posiada aktualnie bezpośrednio ponad 71 proc. głosów w giełdowym Famurze.

O godz. 13.45 akcje Pemugu kosztują 1,78 zł, po 5,95 proc. wzroście.