Antoni Bojańczyk

Antoni Bojańczyk

Antoni Bojańczyk: Dobra i zła polityczność sędziego

Na czele powołanych przez polityków komisji kodyfikacyjnych stanęli sędziowie w czynnej służbie. Budzi to istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zapewnienia gwarancji bezstronności i niezawisłości sędziów od władzy politycznej. Skłania też do zastanowienia się nad kompatybilnością tego typu nominacji z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy.

Antoni Bojańczyk: Trójka izb SN niewłaściwa do orzekania o statusie sędziego

Usuwanie wątpliwości wynikających z orzecznictwa różnych izby Sądu Najwyższego nie może się odbywać bez udziału tych izb. Tym bardziej jeśli to właśnie orzeczenia tych izb były podstawą wystąpienia z pytaniem prawnym przez pierwszą prezes SN.

Antykonstytucyjne rugi - weryfikowanie sędziów SN komentuje Antonii Bojańczyk

Nieusuwalność sędziów to niekwestionowany dotąd przez nikogo fundament niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Dziś to z Sądu Najwyższego wychodzi postulat weryfikowania członków SN.

U sąsiadów nie jest idealnie - Antoni Bojańczyk o modelach powoływania sędziów w państwach UE

Tyle modeli powoływania sędziów, ile państw członkowskich w Unii Europejskiej.

Pojęcie Naród Polski w prawie karnym

Określenie „Naród Polski" ma stanowić pułapkę w stosowaniu normy karnej ze względu na jego niebezpieczną nieokreśloność, co stawia pod znakiem zapytania sens używania go w przepisie karnym. To nieporozumienie – pisze profesor.

Filozof prawa wykarykaturzony

Czy można zrównać strzelanie do uciekinierów z NRD z tym, że w Izbie Dyscyplinarnej SN zasiądą ławnicy?

„Biała Europa” albo prawo karne wobec -izmów - Antoni Bojańczyk o Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości 2017 - jaka odpowiedzialność może grozić za hasła na transparentach

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa

Spór o kompetencje | Środowisko sędziowskie nie ma monopolu na wybór członków KRS.

Co zmieniać w ustroju odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

Wewnętrzny ustrój sądu może swobodnie kształtować zwykła ustawa

Pełzająca prywatyzacja orzekania - Antoni Bojańczyk o zlecaniu projektów wyroków

Trudno się zgodzić z poglądem, że zlecanie wydawania wyroków to rzecz normalna