Janusz Jankowiak

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Janusz Jankowiak: O rublu, dolarze i wojnie

Wojnie w Ukrainie towarzyszy cicha wojna rubla z dolarem. Obie strony tego starcia zostały przez wielu komentatorów pogrzebane zdecydowanie za wcześnie.

Janusz Jankowiak: W żołnierskich słowach o polityce gospodarczej

Jakie skutki pociąga za sobą obecna polityka monetarna NBP, polityka fiskalna rządu oraz sposób nadzorowania rynku finansowego przez regulatora?

Janusz Jankowiak: Euro w Polsce, czyli fałszywe niedopowiedzenia

Wojna tuż za naszą granicą podbudowuje argumentację polityczną na rzecz euro, ale ważniejszy jest import instytucjonalnej wiarygodności, który sprzyja stabilizacji makroekonomicznej.

Janusz Jankowiak: Ekonomika wyborcza i makroekonomia

W planie politycznym wszystko jest podporządkowane skróconemu horyzontowi, gdzie celem staje się wzrost poparcia wyborczego.

Jankowiak: Skąd to zjastrzębienie gołębia?

Pozyskanie sejmowej większości w głosowaniu na prezesa NBP będzie możliwe, jeśli koalicja rządząca uzyska widoczny „sukces" w postaci spadku bieżącej inflacji.

Janusz Jankowiak: Przewidywalne skutki makrochaosu

Pomijając nieprzewidywalny przebieg pandemii, to ingerencja polityki fiskalnej w procesy inflacyjne i niepewność co do zachowania RPP nowej kadencji stwarzają największe problemy prognostyczne w Polsce w latach 2022–2023.

Janusz Jankowiak: Husaria z okopów ekonomicznej niepodległości

Po wielkim kryzysie finansowym i w związku z pandemią bilans kosztów i korzyści z członkostwa w strefie euro zmienia się na naszych oczach. Na korzyść członkostwa.

Janusz Jankowiak: Bladoróżowy bilans ryzyk

Tempo realnego wzrostu w ciągu sześciu kwartałów będzie relatywnie wysokie, ale kumulować się będą zagrożenia.

Janusz Jankowiak: Podchody pod nową RPP

Wbrew obiegowej opinii pan prezydent sporo może. Może np. pośrednio decydować o wysokości stóp procentowych w Polsce nawet długo po tym, jak opuści swój urząd.

Janusz Jankowiak: Polski chaos

Projekty podatkowe z Polskiego Ładu nie nadają się do poprawy i powinny być odrzucone. Korzyści rodzin emerytów wynieść mają aż 11,3 mld zł, podczas gdy większość rodzin w wieku produkcyjnym odniesie łącznie straty 6,2 mld zł.