Janusz Jankowiak

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Janusz Jankowiak: Inflacja jeszcze nie zginęła, ale rozum słabnie

Jak ostrzegało wielu ekonomistów, przyszedł czas zapłaty za zalanie gospodarek pieniądzem. Przyszedł czas inflacji.

Janusz Jankowiak: Czy ich inflacja jest groźniejsza od naszej

Jest mało prawdopodobne, żeby – podobnie jak miało to miejsce na rynkach bazowych – w nieodległej przyszłości nie spotkała nas negatywna niespodzianka ze strony inflacji.

Janusz Jankowiak: Skacząc z radości, uważać na sufit

Polska gospodarka należy do reżimów silnie inflacjogennych. Spadek inflacji wciąż nie jest generowany przez spadek popytu, lecz przez czynniki egzogeniczne czy ingerencje fiskalne w przepisy cenotwórcze.

Janusz Jankowiak: Strategia rządu: euro po 6 zł albo rentowność 10 proc.

W czasie globalnej wyprzedaży wsparciem dla złotego są operacje typu fine tuning sprzedającego waluty BGK.

Janusz Jankowiak: Kto dziś miesza w dezinflacji

Nawet dobry bank centralny sam nie zdoła wyprowadzić gospodarki na prostą. Decydenci muszą to zrozumieć – pisze główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Janusz Jankowiak: Niezły galimatias na horyzoncie

Serwowany przez rząd sposób zarządzania kryzysem prowadzi do długotrwałej stagflacji i poważnych nierównowag, z których wyjście wymagać będzie od następnego rządu trudnych decyzji i poniesienia przez firmy wysokich kosztów.

Janusz Jankowiak: Bilans ryzyk oraz bajki z mchu i paproci

W niskoinflacyjnych reżimach gospodarczych spadek popytu i wyhamowanie dynamiki PKB prowadzi do wygaszania presji inflacyjnej. W reżimach wysokoinflacyjnych – niekoniecznie.

Jankowiak, Gronicki: Inflacja nie znika od gadania, ale kiedy przestaje się o niej gadać

Zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych zawsze pozostawać będzie w domenie organu odpowiedzialnego za stabilność cen.

Janusz Jankowiak: Cudu nie będzie

Tylko jedna narracja o stanie finansów publicznych w Polsce jest prawdziwa. Droga, na której jesteśmy, prowadzi do katastrofy. Czy znajdą się politycy, którzy to wreszcie zrozumieją?

Janusz Jankowiak: O rublu, dolarze i wojnie

Wojnie w Ukrainie towarzyszy cicha wojna rubla z dolarem. Obie strony tego starcia zostały przez wielu komentatorów pogrzebane zdecydowanie za wcześnie.