Janusz Jankowiak

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Janusz Jankowiak: Czego potrzebuje Europa?

Demografii nie da się zakrzyczeć. Europa bez imigrantów sobie nie poradzi. Jakie będzie następne 20 lat Unii i jaką mamy w tym rolę do odegrania? – zastanawia się główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Janusz Jankowiak: Walka postu z karnawałem

Nie widzę jeszcze zbyt wielu powodów do ogłaszania sukcesu w stabilizacji finansów publicznych w Polsce. Ogrom pracy do wykonania jest wciąż przytłaczający.

Janusz Jankowiak: Koniec budżetowego eldorado, wracają reguły paktu fiskalnego

Potrzebujemy starannie przemyślanej, konsekwentnie realizowanej strategii konsolidacji i restrukturyzacji sektora publicznego. Jej śladów nie można się jeszcze dopatrzyć w pospiesznie zlepionym budżecie na 2024 rok. Ale już w 2025 musi się ona pojawić. Nie ma wyjścia.

Janusz Jankowiak: Problem z inflacją w Polsce jest i będzie. I sam nie zniknie

Osiągnięcie trwałego spadku inflacji w kierunku celu 2,5 proc., bez zniekształcających ścieżkę ingerencji fiskalnych i bez zmiany stóp procentowych, przesuwa się poza horyzont oddziaływania polityki monetarnej.

Janusz Jankowiak: Polskie liberum veto nie powiększy Unii Europejskiej

Rządząca w Polsce formacja nie uznaje żadnego kompromisu w relacjach z UE. Pod sztandarem obrony zapisów traktatowych broni de facto zasady liberum veto. Wymóg decyzyjnej jednomyślności, w kontekście wielu decyzji koniecznych dla poszerzenia Unii, jest formą liberum veto właśnie.

Janusz Jankowiak: Nieprzyjemne koszty manipulacji

Brak transparentności polityki fiskalnej w Polsce został już wielokrotnie opisany. Mniej eksploatowany wątek dotyczy jednak wciąż nieprzejrzystości polityki monetarnej.

Janusz Jankowiak: O intensywnym malowaniu trawy na zielono

Przybiera na sile proobniżkowa ofensywa proprezesowskiej większości w RPP. A im bardziej przybiera, tym staje się śmieszniejsza. W sensie ośmieszania autorów wspierających jak najrychlejszą obniżkę stóp procentowych.

Janusz Jankowiak: Idzie nowe w pokryzysowej inflacji

Przybywa refleksji nad strukturalnymi zmianami gospodarki po pandemii i napaści Rosji na Ukrainę, mogącymi wpływać na wrażliwość inflacji na zmiany PKB, popytu i podaży.

Janusz Jankowiak: Inflacja jeszcze nie zginęła, ale rozum słabnie

Jak ostrzegało wielu ekonomistów, przyszedł czas zapłaty za zalanie gospodarek pieniądzem. Przyszedł czas inflacji.

Janusz Jankowiak: Czy ich inflacja jest groźniejsza od naszej

Jest mało prawdopodobne, żeby – podobnie jak miało to miejsce na rynkach bazowych – w nieodległej przyszłości nie spotkała nas negatywna niespodzianka ze strony inflacji.