Janusz Jankowiak

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Janusz Jankowiak: Niezły galimatias na horyzoncie

Serwowany przez rząd sposób zarządzania kryzysem prowadzi do długotrwałej stagflacji i poważnych nierównowag, z których wyjście wymagać będzie od następnego rządu trudnych decyzji i poniesienia przez firmy wysokich kosztów.

Janusz Jankowiak: Bilans ryzyk oraz bajki z mchu i paproci

W niskoinflacyjnych reżimach gospodarczych spadek popytu i wyhamowanie dynamiki PKB prowadzi do wygaszania presji inflacyjnej. W reżimach wysokoinflacyjnych – niekoniecznie.

Jankowiak, Gronicki: Inflacja nie znika od gadania, ale kiedy przestaje się o niej gadać

Zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych zawsze pozostawać będzie w domenie organu odpowiedzialnego za stabilność cen.

Janusz Jankowiak: Cudu nie będzie

Tylko jedna narracja o stanie finansów publicznych w Polsce jest prawdziwa. Droga, na której jesteśmy, prowadzi do katastrofy. Czy znajdą się politycy, którzy to wreszcie zrozumieją?

Janusz Jankowiak: O rublu, dolarze i wojnie

Wojnie w Ukrainie towarzyszy cicha wojna rubla z dolarem. Obie strony tego starcia zostały przez wielu komentatorów pogrzebane zdecydowanie za wcześnie.

Janusz Jankowiak: W żołnierskich słowach o polityce gospodarczej

Jakie skutki pociąga za sobą obecna polityka monetarna NBP, polityka fiskalna rządu oraz sposób nadzorowania rynku finansowego przez regulatora?

Janusz Jankowiak: Euro w Polsce, czyli fałszywe niedopowiedzenia

Wojna tuż za naszą granicą podbudowuje argumentację polityczną na rzecz euro, ale ważniejszy jest import instytucjonalnej wiarygodności, który sprzyja stabilizacji makroekonomicznej.

Janusz Jankowiak: Ekonomika wyborcza i makroekonomia

W planie politycznym wszystko jest podporządkowane skróconemu horyzontowi, gdzie celem staje się wzrost poparcia wyborczego.

Jankowiak: Skąd to zjastrzębienie gołębia?

Pozyskanie sejmowej większości w głosowaniu na prezesa NBP będzie możliwe, jeśli koalicja rządząca uzyska widoczny „sukces" w postaci spadku bieżącej inflacji.

Janusz Jankowiak: Przewidywalne skutki makrochaosu

Pomijając nieprzewidywalny przebieg pandemii, to ingerencja polityki fiskalnej w procesy inflacyjne i niepewność co do zachowania RPP nowej kadencji stwarzają największe problemy prognostyczne w Polsce w latach 2022–2023.