Edwin Góral

Edwin Góral: Wymierzanie sprawiedliwości - nowe podejście

Wymiar sprawiedliwości to więcej niż kodeksy i organizacja sądów.

Edwin Góral: Czy obywatele wybiorą nowy model władzy sądowniczej?

Aby doszło do prawdziwej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, każdy musi trochę ustąpić: sędziowie pół kroku w tył, Sejm krok wstecz, a minister dwa kroki nazad.

Jaki powinien być sędzia

Sędzia, który chce się pozytywnie wyróżnić, musi być samokrytyczny i honorowy. Nic nie da uporczywe zaprzeczanie faktom.

Edwin Góral: Sędzia czasem musi być zawisły

Niezawisłość jest przede wszystkim potrzebna obywatelowi, aby sędzia nie poddawał się ludzkim słabościom i presji zewnętrznej. Solidarność sędziowska zaś potrzebna jest nie dla dobra wymiaru sprawiedliwości, lecz by wypełniać cele i role właściwe władzy sądowniczej.

Nowelizacje przestarzałych kodeksów to zwodzenie obywateli

Ze szwajcarskim kodeksem przyszedłby do nas dorobek orzeczniczy i naukowy. Nie mniej wartościowy niż ten, który oferuje posocjalistyczną kulturę prawną – zachęca prawnik.

Partie w ustroju demokratycznym

Partie zostały wmontowane w ustrój demokratycznego państwa prawnego. Konstytucyjnie zapewnia się im wolność tworzenia i działania. Zmusza do finansowej jawności – pisze Edwin Góral.

Edwin Góral o ekonomizacji wymiaru sprawiedliwości

Przez całe dekady uważało się, że sprawiedliwość nie ma ceny. To archaiczne w gospodarce rynkowej podejście skutkuje osobliwą kondycją sądownictwa – zauważa prawnik.