fbTrack

Janusz Jankowiak

publicysta ekonomiczny

Opinie

Globalne rozedrganie gospodarcze

Europa nie przyczynia się dziś do uspokojenia rozchwianych nastrojów w światowej gospodarce. I niestety wiele wskazuje na to, że nie będzie się przyczyniać również w roku 2019.

Opinie

Do czego służą unijne dyrektywy

Mało kto zajmuje się studiowaniem unijnych dyrektyw. A powinniśmy to robić. Bo w Polsce do rangi recydywy urasta ich implementowanie do prawa z pewnymi – nazwijmy to – naddatkami.

Opinie

Nasz głos się liczy

Nie możemy oddawać pola w dyskusji o miejscu Polski w Europie – pisze ekonomista. I namawia do udziału w konsultacjach w sprawie przyszłości UE.

Opinie

O zalewie urzędowego optymizmu

Źródłem największej niepewności są skutki przywracania przez EBC standardowej polityki monetarnej – pisze ekonomista w polemice z Jerzym Kwiecińskim.

Opinie

Kosztowne iluzje

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału nasza gospodarka minęła szczytowy punkt obecnego cyklu koniunkturalnego. Kolejne kwartały przyniosą wyhamowanie wzrostu.

Opinie

O krok od słabego juana

Prezydent Donald Trump cofa Chiny tam, gdzie nikt ich nie chce – pisze główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Opinie

Serwilizm źle rokuje

Analityka banku centralnego dostarcza pretekstu dla błędnej polityki monetarnej. Bardzo to przykre. Jak zresztą każdy serwilizm w wykonaniu profesjonalistów.

Opinie

Już słychać złowieszcze pomruki

Spadek dynamiki PKB między rokiem 2019 i 2020 nawet tylko o jeden punkt procentowy wystawi na ciężką próbę naszą gospodarkę z rozdętymi wydatkami publicznymi.

Opinie

Jak czytać unijne plany budżetowe

W relacji do nominalnego PKB łączny napływ do Polski funduszy unijnych z nowej perspektywy może spaść nawet o ponad 1/3 – pisze główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Blogi

Mnóstwo drogich suplementów

Trzeba wyraźnie powiedzieć: wszystkie zgłaszane kolejno i wdrażane propozycje transferów socjalnych PiS fundowane są na długu.

Opinie

Zamiast wspólnego budżetu

Nagłaśniając postulat powołania Centralnego Funduszu Stabilizacyjnego, szefowa MFW włączyła swoją instytucję do dyskusji o pożądanym kierunku reform w strefie euro.

Opinie

Dwa światy i unijna kasa

Szanse na sukces negocjacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej w rozgrywce o nową perspektywę finansową Unii Europejskiej są nikłe.

Opinie

Zagadka słabego dolara

Werbalne interwencje są w przypadku Stanów Zjednoczonych szybkim substytutem protekcjonizmu. Zamiast podnosić cła, osłabia się walutę gadaniem.

Example Alt
eWydanie