Dawid Kulpa

Dawid Kulpa: Sprawa Szmydta. Efekt Lucyfera, czy niewinny incydent?

Tomasz Szmydt zdobył przecież "koronę zawodów prawniczych" w pełni transparentnie i zgodnie z obowiązującymi wszystkich innych przepisami prawa. Co więcej, był doświadczonym sędzią z godnym uposażeniem, a mimo to nie miał majątku.

Kulpa: Czy postępowanie rejestrowe nowych władz TVP było nieważne?

Czy postępowanie rejestrowe nowych władz TVP było nieważne? Jest prawdopodobne, że zanim zostanie wydany prawomocny wyrok w tej sprawie, wcześniej poznamy… nowego prezydenta RP - pisze radca prawny.

Dawid Kulpa, Mikołaj Kozak: Od szukania prawdy jest sąd

Czy dobro klienta usprawiedliwia fałszowanie rzeczywistości przez jego prawnika?

Kulpa: Nieoczywiste skutki odmowy wpisu do KRS likwidacji mediów publicznych

Z zaciekawieniem zapoznałem się z uzasadnieniami orzeczeń referendarzy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oddalających wnioski o zarejestrowanie likwidacji spółek akcyjnych - Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. W eklektycznej mozaice najróżniejszych argumentów mieszają się te, które trudno traktować jako przekonujące z tymi, które w mojej ocenie nakładają na sam Krajowy Rejestr Sądowy obowiązki podjęcia pewnych czynności z urzędu.

Dawid Kulpa: Wpis i brak wpisu w KRS traktowany odmiennie

W postępowaniu rejestrowym o wpis danych do Krajowego Rejestru Sądowego ustawodawca uzależnia skutki prawne od treści zapadłego orzeczenia.

Dawid Kulpa: Wygrywasz, możesz wszystko

O co tak naprawdę chodzi w sprawie „cywilnej” Donalda Trumpa?

Dawid Kulpa: Media publiczne - kryzys konstytucyjny czy sprawa rejestrowa?

W aktualnym kryzysie konstytucyjnym padają wiecowe hasła o „bezprawnym” działaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie: skoro mamy do czynienia z kryzysem „konstytucyjnym”, to dlaczego rozstrzygnie go sąd rejestrowy (KRS)? Czy KRS nie zajmuje się po prostu spółkami?