Marek A Cichocki

Marek A. Cichocki: Rosja i kolonializm

Elementem polityki i propagandy Rosji wobec Zachodu zawsze było udawanie, że jest tym, czym nigdy nie była. Kluczowe dla tej strategii maskowania jest posługiwanie się zachodnimi pojęciami. Weźmy jeden przykład: Rosja jest federacją, tylko co to znaczy?

Marek A. Cichocki: Niemieckie rozrachunki

Pytanie, jak to możliwe, by rządy w Berlinie mogły przez lata prowadzić tak jednostronną, ślepą i bezalternatywną politykę wobec Rosji, pojawia się dzisiaj prawie codziennie w niemieckich mediach.

Marek A. Cichocki: Autoagresja Zachodu

Nikomu nie trzeba chyba specjalnie wyjaśniać, że świat Zachodu stał się dzisiaj przedmiotem otwartego ataku.

Marek A. Cichocki: W Ukrainie

Język jest wyrazem tradycji, ale odzwierciedla też rzeczywistość, która podlega zmianie.

Marek A. Cichocki: Czas polskiej inicjatywy

Wybory we Francji mogą się okazać istotnym czynnikiem zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie.

Marek A. Cichocki: Nowa architektura bezpieczeństwa

Paryż i Berlin z wielkim oporem uwalniają się od dawnych złudzeń i przyzwyczajeń.

Marek A. Cichocki: Priorytety polityki międzynarodowej

Musimy zbudować przemyślaną i skuteczną politykę wobec Niemiec, budując mechanizmy politycznej i wojskowej współpracy bilateralnej z Berlinem.

Marek A. Cichocki: Pokój a zwycięstwo

Bliskość tej wojny, tuż za naszą granicą, i strach przed jej dalszymi konsekwencjami mogą popychać niektórych w stronę pragnienia „pokoju za wszelką cenę”.

Marek A. Cichocki: Jeden świat jeszcze istnieje?

Wbrew temu, co mówimy między sobą, Rosja nie jest całkowicie izolowana.

Marek A. Cichocki: Finlandyzacja Polski

Rosja już zmieniła charakter porządku międzynarodowego i polityki bezpieczeństwa przede wszystkim w naszym regionie świata, choć konsekwencje tych zmian są globalne.