Piotr Winczorek

Piotr Winczorek: Ustawa o zgromadzeniach do poprawki

Być może nowelizacja przepisów o zgromadzeniach pozwoli na bardziej zdecydowane i racjonalne reagowanie przez władze na zagrożenia, jakie nieść mogą niektóre zgromadzenia publiczne – pisze profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Winczorek

Krzyż w Sejmie: prawno-konstytucyjna analiza Piotra Winczorka

To, co można byłoby osiągnąć, usuwając krzyż z sali obrad, jest mniej warte niż straty, jakie czynność ta mogłaby wywołać – uważa Piotr Winczorek profesor prawa z Uniwersytetu Warszawskiego

Winczorek: Czas na korektę kodeksu wyborczeg

W dobie Internetu utrzymywanie ciszy wyborczej traci sens. Bo jak karać uczestników dyskusji na portalu, którzy w dniu wyborów nawołują do głosowania na swoich faworytów? – pyta konstytucjonalista

Obrażanie Żydów z Izraela to antysemityzm

Ujawniane tu i ówdzie antyżydowskie resentymenty szkodzą Polakom w większym stopniu, niż są w stanie dotknąć Żydów – ocenia publicysta

Powołanie rządu po wyborach parlamentarnych 2011

Prezydent powinien wziąć pod uwagę, czy polityk, któremu powierza misję tworzenia rządu, jest w stanie uzyskać poparcie w Sejmie – przypomina konstytucjonalista

Zyta Gilowska w PiS? - Winczorek o debacie

Członkiem partii jest de facto ten, kto uczestniczy w jej pracach i wspiera ją jawnie w sytuacjach takich jak kampania wyborcza – pisze konstytucjonalista

JOW w wyborach parlamentarnych 2011 - Winczorek

Mimo przyjęcia jednomandatowych okręgów wyborczych parlamentarzyści pozostaną żołnierzami, w różnej randze, swoich armii politycznych – twierdzi konstytucjonalista

Europa w polskiej konstytucji

Nie ma potrzeby, aby deklarować w konstytucji, że Unia szanuje polską suwerenność i tożsamość narodową oraz wolności i prawa człowieka i obywatela – pisze prawnik

Wolność słowa w prawie - Piotr Winczorek

Jak każda wolność, tak i wolność słowa ma swoje granice. Wolność ta nie może się przekształcać w wolność szkalowania i słownego masakrowania ludzi – uważa konstytucjonalista

Trybunał Konstytucyjny o wyborach 2011 - Winczorek

Skoro sędziowie uznali, że głosować można tylko w jednym dniu, to, by zachować się konsekwentnie, powinni zakazać głosowania korespondencyjnego – twierdzi konstytucjonalista