Ewa Polak-Pałkiewicz

Polak-Pałkiewicz: Rewolucja Trumpa

Prezydent USA przypomniał w Warszawie zarówno Polakom, jak i całemu światu o sile i znaczeniu prawdziwych europejskich wartości – twierdzi pisarka i publicystka.

Polak-Pałkiewicz: W aksamitnej niewoli mody

Przy wkładaniu modnego stroju, zwłaszcza takiego, który łamie kobiecą wstydliwość, jego właścicielki wyłączają krytyczną refleksję. To co „noszą wszyscy" staje się obowiązujące zwłaszcza dla młodej osoby, gdy jest ona wewnętrznie usposobiona do uległości wobec wymogów zewnętrznej instancji. Zapomina wtedy o tym, co mówią jej wiara, sumienie, wrażliwość, poczucie piękna, zmysł elegancji czy wreszcie szacunek dla otoczenia.

Zofia Kossak-Szczucka: Antysemitka, która ratowała Żydów

Zofia Kossak-Szczucka podczas wojny uratowała setki Żydów, a po jej zakończeniu nie chciała przyjąć ze strony komunistycznych władz uznania za swe literackie osiągnięcia. „Jestem pisarką katolicką" – mówiła o sobie z dumą.

Jak wychowywano dzieci w polskich rodzinach ziemiańskich

Polacy zawsze bezbłędnie odkrywali zagrożenia dla swoich dzieci płynące ze strony systemu politycznego i potrafili na nie reagować. Zabierali dzieci ze szkół, organizowali szkolnictwo alternatywne. Podczas zaborów i okupacji uczyli dzieci w domach.

Polska cnota gościnności

Polski stół uczył porządku, hierarchii i temperował zbyt wybujałe natury. Przy stole w domach rodzinnych, we dworach zasiadali na co dzień bliscy i przyjaciele, bo domy były otwarte.

Współczesna Polska: Dwa narody w jednym

Gustaw Le Bon już sto lat temu przestrzegał przed ślepotą tłumu, zbiorowymi emocjami, których siła może być ogromna i które mogą być wykorzystane przez ideologów.

Ewa Polak-Pałkiewicz: Musimy intronizować Chrystusa Króla?

Społeczne panowanie Chrystusa nie może stać się faktem bez współpracy państwa i Kościoła, bo oba te podmioty istnieją z woli Boga i mają konkretne zadania, które wykraczają poza horyzont doczesności.

W poszukiwaniu pojednania polsko-ukraińskiego

Między Ukraińcami i Polakami istotna jest więź, starsza niż to straszliwe zamieszanie z połowy zeszłego wieku.

Kampania znak pokoju czy znak wojny?

Kampania medialna „Tygodnika Powszechnego", „Znaku" i „Więzi" przedstawiła katolików jako zbrodniarzy prześladujących homoseksualistów. Taka wizja brutalnie odwraca porządek moralny – pisze publicystka.

Polak-Pałkiewicz o ŚDM: Biedny chrześcijanin patrzy na ojca Knabita

Łączenie drogi krzyżowej z baletem i popisami akrobacji, a mszy świętej z zabawą i tańcem, to tragiczny przykład pomylenia pojęć i lekceważenia kultu.