Tomasz Stańczyk

Rocznica mowy Becka: Honor rzeczą bezcenną

Przemówienie, wygłoszone w Sejmie 5 maja 1939 r., w którym odrzucał niemieckie żądania włączenia Gdańska do Rzeszy i eksterytorialnego pasa komunikacyjnego przez Pomorze, zamknął Józef Beck słowami, które przeszły do historii:

Stańczyk: samotnia Piłsudskiego w centrum Warszawy

Po maju 1926 roku można było często spotkać Marszałka w centrum Warszawy. Szedł samotnie, lecz czuwał nad nim idący z tyłu żandarm. We wspomnieniach z tamtych lat pojawiają się cukierki, którymi Piłsudski częstował napotkane dzieci.

Nie było cudu nad Wisłą

Chociaż lord Edgar Vincent D’Abernon twierdził w wydanej jeszcze w 1931 roku książce, że Bitwa Warszawska była 18. decydującą w dziejach świata, to jednak na Zachodzie – pod wpływem historyków sowieckich – wojnę polsko-bolszewicką widziano jedynie jako fragment wojny domowej w Rosji.

Galicyjska Somosierra

Kiedy rosyjski oficer dowiedział się od wziętego do niewoli ułana, że Polacy atakowali całkiem trzeźwi, stwierdził: no, to w takim razie jesteście bohaterami.

Dziewczyna za sterami - o córce Józefa Piłsudskiego

Na początku 1943 r. do bazy przyjechała dziennikarka, aby porozmawiać z polskimi pilotkami. „Ja na razie ferry'uję maszyny łatwiejsze i szkolne. Hurricane'y i spitfire'y należą jeszcze do przyszłości, choć, mam nadzieję, niedalekiej" – uśmiecha się Jadwiga Piłsudska.

Głowy w maciejówkach

Nazwisko Piłsudskiego tak zrosło się ?z Legionami, że w powszechnej opinii jest ich twórcą lub dowódcą ?albo jednym i drugim.

Plus Minus: Głowy w maciejówkach

Piłsudski nie był pierwszym, który po klęsce powstania styczniowego podjął sprawę walki zbrojnej o niepodległość.

Wyjść w futrze na upał

Jeśli nie nauczymy się niczego z lekcji, którą odebraliśmy w 1939 roku i podczas II wojny światowej, znów będziemy bezsensownie poświęcać się dla kolejnej wielkiej sprawy – uważa Rafał A. Ziemkiewicz. Czy rzeczywiście?