Maciej Stańczuk

Maciej Stańczuk

Warszawa–Berlin. Nadzieja na wielką zmianę

Niemcy powinny dokonać zwrotu w relacjach z Polską. Jest ona po prostu niezbędna dla nich samych. Polska natomiast powinna zdać sobie sprawę, że stoi przed historyczną szansą wypchnięcia zagrożenia rosyjskiego z regionu razem z Niemcami – piszą ekonomiści i eksperci od energetyki.

Maciej Stańczuk, Robert Kuraszkiewicz: Pora na energetykę

Strategia państwa w kontekście koniecznej transformacji polskiej energetyki powinna stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej.

Stańczuk, Twardawa: Jaki model finansowy dla atomu

Należy wierzyć, że polski program energetyki jądrowej nie zostanie przygotowany tak jak ustawa wiatrakowa – w ostatniej chwili na serwetce.

Mosoń, Stańczuk: Ostatni dzwonek na decyzję

Modernizacja bloków węglowych nie stoi w sprzeczności ze stopniowym odchodzeniem od węgla. Ten proces jest nieuchronny. Tylko droga odchodzenia powinna zostać mądrze wybrana. Za pięć lat będzie za późno na dyskusje i zastanawianie się, jak uzupełnić brakującą moc na czas do zbudowania elektrowni jądrowej.

Stańczuk, Kuraszkiewicz: Atomowe panaceum zacznie działać za dekadę

Wydaje się, że jest konsensus wszystkich sił politycznych co do konieczności budowy reaktorów jądrowych. To główny warunek powodzenia. Na tym jednak pozytywy się kończą.

Maciej Stańczuk: Wojna o węgiel: Hilary Minc byłby dumny

Nie zrobiono nic, by wypełnić lukę po dostawach węgla z Rosji. Dlatego dla przykrycia własnych zaniedbań zdecydowano się użyć retoryki komunistów i uderzyć w składy węglowe, bo przecież to spekulanci i co gorsza firmy prywatne.

Robert Kuraszkiewicz, Maciej Stańczuk: 7 sposobów jak pokonać kryzys energetyczny

Problemy polskiej energetyki wymagają wdrożenia zarządzania kryzysowego, ale i właściwego podejścia do długoterminowej strategii, która musi się opierać na dekarbonizacji i rozwoju OZE.

Maciej Stańczuk: Coraz bardziej obawiam się o nasze portfele

Luźna polityka fiskalna i ekspansywna monetarna to autostrada do stagflacji. Nie zwalczymy inflacji bez rozpoznania jej rzeczywistych źródeł – pisze ekonomista w polemice.

Stańczuk, Twardawa: Porozumienie w sprawie atomu racją stanu

Jak najszybciej, najlepiej jeszcze w tym roku, powinna zostać uchwalona realna strategia odejścia od węgla w polskiej energetyce i ciepłownictwie. Węgiel należy zastępować atomem – piszą wiceprezes Rafako i wiceprezes Rafako Innovation.

Maciej Stańczuk: Polska inflacja i cień Zimbabwe

Rząd RP najwyraźniej obawia się przekroczenia przez dług konstytucyjnego progu 60 proc. PKB i dlatego czyni budżet kompletnie nietransparentnym. Rynki finansowe wydają się rozumieć tą niebezpieczną grę, bo rentowność polskiego długu drastycznie wzrosła w ostatnich miesiącach.