Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński: Gospodarczy cud mniemamy

W roku 2018 Viktor Orbán ogłosił, że na Węgrzech trwa cud gospodarczy. Problem z takimi stwierdzeniami polega na tym, że w przypadku gospodarki lepiej darować sobie opowieści o cudach.

Andrzej Sławiński: Unia Europejska to nasz złoty róg

Gdy liczymy same tylko pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej, umyka to, co jest najważniejsze – pisze profesor Katedry Ekonomii Ilościowej SGH.

Andrzej Sławiński: Archaiczny świat narodowych egoizmów

Chcąc skutecznie powstrzymywać przyszłe pandemie i zahamować rosnącą emisję CO2, trzeba udzielać znacznie większej niż dotąd pomocy państwom mało zamożnym.

Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację

Analiza skutków rządów 50 populistycznych liderów, w różnych okresach i krajach, wykazała, że ich ambitne plany kończą się nieodmiennie trwałym spowolnieniem wzrostu.

Andrzej Sławiński: Przepis na inflację

Jak jakiś kraj może wyróżnić się, zapewniając sobie podwyższoną inflację, gdy w wielu innych jest ona trwale niska? Jego bank centralny powinien mnożyć komunikaty mówiące, że są rzeczy dużo ważniejsze niż niska inflacja.

Andrzej Sławiński: Czy MFW stanie się bankiem centralnym?

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, latem tego roku nastąpi największa w historii emisja SDR.

Andrzej Sławiński: Kryzys klimatyczny – możemy nie zdążyć

Walka o uniknięcie katastrofy klimatycznej będzie długa, skoro technologie wychwytywania CO2 z atmosfery nie dają wciąż nadziei na szybkie osiągnięcie emisji najpierw zerowej, a potem malejącej, by usunąć nadmiar CO2 z atmosfery.

Andrzej Sławiński: Finansowanie przyszłości

Ważna pozytywna zmiana instytucjonalna polega na tym, że Unia Europejska zacznie wreszcie – po dekadach dyskutowania o tym – emitować własne obligacje. Ich spłata nie będzie problemem.

Andrzej Sławiński: Informacyjni autokraci

Dużo mówią o gospodarce i polityce społecznej. Problem w tym, że przy braku wolnych mediów opinia publiczna nie ma punktu odniesienia dla oceny tych treści.

Andrzej Sławiński: Nieodwracalne koszty odwrotu od reform

Przykład Turcji pokazuje, jak szybko można zdestabilizować gospodarkę, gdy głównym celem polityki rządu staje się maksymalizacja bieżącego tempa wzrostu PKB.