Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński: Unia Europejska to nasz złoty róg

Gdy liczymy same tylko pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej, umyka to, co jest najważniejsze – pisze profesor Katedry Ekonomii Ilościowej SGH.

Andrzej Sławiński: Archaiczny świat narodowych egoizmów

Chcąc skutecznie powstrzymywać przyszłe pandemie i zahamować rosnącą emisję CO2, trzeba udzielać znacznie większej niż dotąd pomocy państwom mało zamożnym.

Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację

Analiza skutków rządów 50 populistycznych liderów, w różnych okresach i krajach, wykazała, że ich ambitne plany kończą się nieodmiennie trwałym spowolnieniem wzrostu.

Andrzej Sławiński: Przepis na inflację

Jak jakiś kraj może wyróżnić się, zapewniając sobie podwyższoną inflację, gdy w wielu innych jest ona trwale niska? Jego bank centralny powinien mnożyć komunikaty mówiące, że są rzeczy dużo ważniejsze niż niska inflacja.

Andrzej Sławiński: Czy MFW stanie się bankiem centralnym?

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, latem tego roku nastąpi największa w historii emisja SDR.

Andrzej Sławiński: Kryzys klimatyczny – możemy nie zdążyć

Walka o uniknięcie katastrofy klimatycznej będzie długa, skoro technologie wychwytywania CO2 z atmosfery nie dają wciąż nadziei na szybkie osiągnięcie emisji najpierw zerowej, a potem malejącej, by usunąć nadmiar CO2 z atmosfery.

Andrzej Sławiński: Finansowanie przyszłości

Ważna pozytywna zmiana instytucjonalna polega na tym, że Unia Europejska zacznie wreszcie – po dekadach dyskutowania o tym – emitować własne obligacje. Ich spłata nie będzie problemem.

Andrzej Sławiński: Informacyjni autokraci

Dużo mówią o gospodarce i polityce społecznej. Problem w tym, że przy braku wolnych mediów opinia publiczna nie ma punktu odniesienia dla oceny tych treści.

Andrzej Sławiński: Nieodwracalne koszty odwrotu od reform

Przykład Turcji pokazuje, jak szybko można zdestabilizować gospodarkę, gdy głównym celem polityki rządu staje się maksymalizacja bieżącego tempa wzrostu PKB.

Odcinanie tlenu gospodarce

USA, inaczej niż UE, porzuciły politykę antytrustową. Dlatego np. dostęp do sieci jest tam dwa razy droższy niż we Francji.