Robert Rynkun-Werner

Robert Rynkun-Werner: Prokuratorska zsyłka

Jeśli w prokuraturach są braki kadrowe, to dlaczego nie dostały delegatów z tego samego województwa?

Robert Rynkun Werner: „Nasz rzecznik praw obywatelskich" kontra władza

Obecnie funkcjonujący proces wyłaniania RPO powinien ulec zmianie, tak by zmarginalizować jego kontekst polityczny.

Poszukiwani reformatorzy wymiaru sprawiedliwości - komentuje Robert Rynkun - Werner

Kontestacja obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bez przedstawienia realnego i konstruktywnego programu zmian w tym zakresie, do niczego nie prowadzi.

Robert Rynkun-Werner o trollach w MS: Hejt w państwo

Ostatnie wydarzenia związane z wiceministrem sprawiedliwości dotyczące hejtu wobec polskich sędziów, z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa, to nie tylko działania nieetyczne czy wręcz przestępcze. To przede wszystkim działania, które możemy uznać za zdradę stanu, podważające fundamenty demokratycznego państwa prawa, a więc w zasadniczy sposób jego ustrój.

Problemu wymiaru sprawiedliwości nie poprawi wymiana kadr

Problem wymiaru sprawiedliwości jest systemowy. Nie poprawi go prosta wymiana kadr.

Adwokatura nie powinna pouczać władzy

Adwokatura nie powinna pouczać władzy, czego zresztą nikt nie lubi, lecz służyć radą i wsparciem merytorycznym. Jej działania cechuje dziś brak dyplomacji – pisze Robert Rynkun-Werner.

Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego - mrożący projekt ustawy

Gdy konflikt polityczny przeniesie się, jak teraz, do Trybunału Konstytucyjnego, jego prezes będzie miał czym represjonować niewygodnego sędziego – przewiduje prawnik Robert Rynkun-Werner.

Amber Gold - komisja śledcza czy polityczny marketing

Warto, by skład komisji śledczej w sprawie Ambergold odzwierciedlał liczbę klubów poselskich: jeden klub – jeden członek komisji. Inaczej jej prace zaznaczy piętno gry politycznej. A i tak przed komisją dużo problemów – pisze adwokat.

Trybunał Konstytucyjny po nowemu

Lektura ustawy nie skłania do przyjęcia tezy, iż odbiega ona od przyjętych standardów demokratycznego państwa prawnego – uważa prawnik Robert Rynkun-Werner.