Robert Rynkun-Werner

Robert Rynkun-Werner

Rynkun-Werner: Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Państwo to nie sitcom

Po ponad 30 latach od zmian ustrojowych nadal tkwimy w oparach absurdu, pseudoideologii politycznych, bylejakości i całkowitej ignorancji dla spraw polskiej racji stanu.

Robert Rynkun-Werner: Sejmowe śledztwo, czyli nieustający polityczny teatr

Na Wiejskiej ruszyły trzy komisje śledcze. I powróciły stare wątpliwości co do sposobu ich działania i skuteczności.

Robert Rynkun-Werner: W oczekiwaniu na praworządność

Możliwość przeprowadzenia zasadniczych zmian w wymiarze sprawiedliwości zależy od ponadpartyjnego porozumienia, którego celem będzie swoisty reset prawa sądowego.

Robert Rynkun-Werner: Prokuratorska zsyłka

Jeśli w prokuraturach są braki kadrowe, to dlaczego nie dostały delegatów z tego samego województwa?

Robert Rynkun Werner: „Nasz rzecznik praw obywatelskich" kontra władza

Obecnie funkcjonujący proces wyłaniania RPO powinien ulec zmianie, tak by zmarginalizować jego kontekst polityczny.

Poszukiwani reformatorzy wymiaru sprawiedliwości - komentuje Robert Rynkun - Werner

Kontestacja obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bez przedstawienia realnego i konstruktywnego programu zmian w tym zakresie, do niczego nie prowadzi.

Robert Rynkun-Werner o trollach w MS: Hejt w państwo

Ostatnie wydarzenia związane z wiceministrem sprawiedliwości dotyczące hejtu wobec polskich sędziów, z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa, to nie tylko działania nieetyczne czy wręcz przestępcze. To przede wszystkim działania, które możemy uznać za zdradę stanu, podważające fundamenty demokratycznego państwa prawa, a więc w zasadniczy sposób jego ustrój.

Problemu wymiaru sprawiedliwości nie poprawi wymiana kadr

Problem wymiaru sprawiedliwości jest systemowy. Nie poprawi go prosta wymiana kadr.

Adwokatura nie powinna pouczać władzy

Adwokatura nie powinna pouczać władzy, czego zresztą nikt nie lubi, lecz służyć radą i wsparciem merytorycznym. Jej działania cechuje dziś brak dyplomacji – pisze Robert Rynkun-Werner.