Adam Noga

Profesor Adam Noga: Nowe oblicze ekonomii politycznej socjalizmu

Współczesny świat broni się przed ekonomią polityczną populizmu i reformami, zaciągając kredyt i zwiększając zadłużenie. I zazwyczaj wpada jeszcze bardziej w jej szpony.

Adam Noga: Pokusa wazeliniarstwa

Wbrew pozorom monopol i własność państwowa nie są korzystnym rozwiązaniem dla żadnego przedsiębiorstwa, a tym bardziej dla organów państwa i polityków, którzy go kreują lub pozwalają kreować.

Czas śledzić polskie rankingi

Należy się wielkie uznanie „Rzeczpospolitej”, że kontynuuje publikowanie rankingów największych polskich przedsiębiorstw, które na świecie w maju 1955 roku zapoczątkował słynny amerykański tygodnik biznesu „Fortune”.

Pożegnanie z mądrością

Mądrość to zdolność do właściwego wykorzystania istniejącej wiedzy w poprzek opłotków między dyscyplinami naukowymi. Odkąd kariery naukowe robi się w silosach wąskich specjalizacji, uczeni nie potrafią identyfikować szaleństwa w życiu społecznym, a przede wszystkim w wielkiej i największej polityce.

Czas dziwnej stagflacji

Podobnie jak w latach 70. XX wieku ekonomiści zostali zaskoczeni rozerwaniem związku pomiędzy restrykcyjną polityką pieniężną banków centralnych walczących z inflacją a poziomem bezrobocia.

Karpa, Noga: Kto się boi sztucznej inteligencji

Ekonomia z pokorą musi się cofnąć do szczególnej teorii zatrudnienia, w której miejsc pracy bronić się będzie przez wzmacnianie naturalnej inteligencji, Ļa nie przez powstrzymywanie sztucznej.

Karpa, Noga: Wojna jako kontynuacja patologicznej polityki gospodarczej

Społeczności międzynarodowej nie udało się zapobiec tragedii za naszą wschodnią granicą, wszak trudno odpowiedzieć na wojnę samemu, nie uwikławszy się w nią. Możemy jednak stymulować gospodarczo pokój, dbając o zdrową konkurencję i rynek.

Emocjonalnie nieinteligentni

Trzeba się poważnie zastanowić nad przyczynami niechęci do inwestowania w nowoczesny rozwój, nad korzeniami kultu „bóstwa wódki i kiełbasy”.

Noga, Karpa: Czy ekonomia szkodzi środowisku

Krytyczna ocena nauk ekonomicznych w kontekście zagrożenia klimatycznego nie może prowadzić do odrzucenia PKB, pieniądza, zysku czy konkurencji jako mechanizmu działania rynku.

Praworządność a rozwój

Im lepsze oceny jakości rządzenia we wszystkich badanych krajach, tym wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.