Adam Noga

Karpa, Noga: Wojna jako kontynuacja patologicznej polityki gospodarczej

Społeczności międzynarodowej nie udało się zapobiec tragedii za naszą wschodnią granicą, wszak trudno odpowiedzieć na wojnę samemu, nie uwikławszy się w nią. Możemy jednak stymulować gospodarczo pokój, dbając o zdrową konkurencję i rynek.

Emocjonalnie nieinteligentni

Trzeba się poważnie zastanowić nad przyczynami niechęci do inwestowania w nowoczesny rozwój, nad korzeniami kultu „bóstwa wódki i kiełbasy”.

Noga, Karpa: Czy ekonomia szkodzi środowisku

Krytyczna ocena nauk ekonomicznych w kontekście zagrożenia klimatycznego nie może prowadzić do odrzucenia PKB, pieniądza, zysku czy konkurencji jako mechanizmu działania rynku.

Praworządność a rozwój

Im lepsze oceny jakości rządzenia we wszystkich badanych krajach, tym wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

Waldemar Karpa, Adam Noga: Szczepionka i ekonomiczne nadzieje

Ekonomiści coraz donośniej postulują utworzenie w Europie odpowiedników amerykańskich instytucji federalnych wspierających innowacje w sektorze prywatnym.

Europa między emocjami a racjonalnością

Polska nie jest jedynym krajem na naszym kontynencie, który przesuwa się w kierunku grupy zależnych krajów emocjonalnych, które mają niski poziom inwestycji, ale wysokie aspiracje konsumpcyjne, zaspokajane kosztem uzależnienia od światowych rynków finansowych.

Oczekiwania rozgrzane do czerwoności

Kolejne grupy społeczne i zawodowe będą żądać podwyżek płac i dochodów w związku z wysokim wzrostem PKB w polskiej gospodarce.

Czy społeczeństwo pozwoli na odbicie inwestycyjne w 2018 r.?

Rok temu, publikując w „Rzeczpospolitej" (28 grudnia 2016) tekst „Czy w 2017 roku nastąpi odbicie", mieliśmy wiele obaw. Bazując na społeczno-ekonomicznych danych z lat 1999–2015, skupionych w syntetycznym wskaźniku ALK (jego opis – w ramce), przewidywaliśmy spadek tempa rozwoju gospodarki, ale i obiektywnych oraz subiektywnych aspektów stanu społeczeństwa w 2016 r. i bardzo umiarkowany wzrost w 2017 r.

Wróżenie ze wskaźników

W 2016 r. może nastąpić pogorszenie równowagi społeczno-ekonomicznej – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.