Maksymilian Stanulewicz

Maksymilian Stanulewicz: Reasumpcja. Ostrożnie z porównaniami

Targowiczanin dziś znaczy co innego niż trzysta lat temu.

Maksymilian Stanulewicz: Archaizm czy potrzeba?

Polityków za „zdradzieckie mordy" się nie karze. Obywatel zaś może myśleć i mówić o włodarzach państwa co chce, ale nie do końca jak chce.

Maksymilian Stanulewicz: O statusie prawnym chłopa w dawnej Polsce

Stan chłopski, przez lata niewolniczo wykorzystywany, miał też swoje prawa.

Reformę sądów we Francji tworzono z sędziami - Stanulewicz o słowach Morawieckiego

Reforma francuskich sądów, do której nawiązał w USA Mateusz Morawiecki, była daleka od rewanżyzmu i doraźnych celów politycznych. I realizowano ją w porozumieniu z sędziami.