Józef Pyrgies

Józef Pyrgies: Co może wyróżniać polską wieś w Europie

Nowoczesne rolnictwo trudniej zbudować, ale w długim okresie opłaca się wszystkim: rolnikom, przetwórcom i konsumentom. Skansen opłaca się tylko populistom.

Wstrzymanie sprzedaży ziemi ułatwi odtworzenie PGR?

Dla władzy dzierżawa państwowych gruntów rolnych to narzędzie, które pozwala kontrolować, wywierać presję i prowadzić stopniową parcelację dzierżawionych gospodarstw, realizowaną według uznaniowych kryteriów.

Utrwalanie struktury rolnictwa grozi katastrofą

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. to szansa na zmianę podejścia do kierunku przemian strukturalnych w polskim rolnictwie, które – tak czy inaczej – są nieuniknione.

Józef Pyrgies: Dzierżawcy złapani w pułapkę

Struktura obszarowa polskiego rolnictwa jest zła, zwłaszcza w porównaniu z rozwiniętym rolnictwem Europy Zachodniej. W efekcie słaba jest także jego konkurencyjność, mimo relatywnie znaczących zasobów użytków rolnych.

Dokąd zmierza nasze rolnictwo

Polska wybrała odmienną niż inne kraje drogę zmian rynku ziemi rolniczej i związanych z nim zmian struktury obszarowej gospodarstw. Przypomina to raczej budowę skansenu niż nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa.