Marek Góra

Marek Góra

Profesor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej

Prof. dr hab. Marek Góra jest kierownikiem Katedry Ekonomii I w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy, ekonomię ludnościową, ekonomię zdrowia oraz politykę gospodarczą i społeczną. Jest profesorem wizytującym w College of Europe i badaczem w Instytucie Ekonomii Pracy (IZA) w Bonn. W przeszłości współpracował m.in. z London School of Economics, Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie oraz Instytutem Ifo w Monachium. W latach 1990-1997 był członkiem komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (EALE). W latach 1992-1993 pracował w Dyrektoriacie ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD. Autor wielu polskich i zagranicznych publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej. Współautor projektu polskiego systemu emerytalnego opartego na równowadze międzypokoleniowej, wprowadzonego w 1999 r. Doradzał rządom i innym instytucjom w Polsce i za granicą. W 2014 r. wspólnie z grupa współpracowników założył Polską Grupę Emerytalną (PPG) zajmującą się szeroko rozumianymi badaniami i doradztwem w zakresie problematyki emerytalnej.

Google Scholar

Polska Grupa Emerytalna

Nauka Polska

Marek Góra, Robert Sobiech: Długa droga do euro

Wyborcy opozycji są za rozpoczęciem przygotowań do wprowadzenia euro. Wyborcy PiS zdecydowanie przeciw.

Marek Góra: Demografia jest silniejsza od polityki

Absurdalnie niski wiek emerytalny w Polsce zostanie kiedyś podniesiony. To nieuniknione, niezależnie od obietnic politycznych. W przyszłości będziemy musieli, mogli, a co ważne – chcieli – dłużej pracować.

Składki to nie podatki

Średniej emerytury nie da się podnieść ponad poziom, który wyznacza proporcja liczebności pokolenia pracującego i pokolenia emerytów oraz skala obciążenia pracujących.

Pamiętać o przyszłości

Polski system emerytalny jest prosty, przejrzysty i sprzyja wydłużaniu aktywności zawodowej obywateli. Chrońmy go przed doraźnymi pomysłami polityków.

Długi PiS będą spłacać młodzi Polacy

Oświadczenie współtwórców reformy emerytalnej z roku 1999 w sprawie polityki emerytalnej obecnego rządu.

Jak skutecznie wspierać prokreację w Polsce

Wiara w Świętego Mikołaja zaburza racjonalne myślenie. Programy typu 500+ nie są rozdawaniem ludziom dodatkowych pieniędzy, lecz przekierowaniem środków, które mogłyby być wykorzystane inaczej.

Nie mieszać jabłek i pomarańczy

Składki emerytalne mają charakter oszczędności i nie można ich integrować z podatkami. Taka koncepcja powinna dotyczyć jedynie składek rentowych, wypadkowych, czy chorobowych.

Cel: Polska w G20

Posiadanie strategicznego celu motywuje do podejmowania wysiłku rozwojowego. Tymczasem od lat Polska takiego celu nie ma. Mogłoby nim być dołączenie do prestiżowej grupy krajów G20.