Marek Góra

Marek Góra: Demografia jest silniejsza od polityki

Absurdalnie niski wiek emerytalny w Polsce zostanie kiedyś podniesiony. To nieuniknione, niezależnie od obietnic politycznych. W przyszłości będziemy musieli, mogli, a co ważne – chcieli – dłużej pracować.

Składki to nie podatki

Średniej emerytury nie da się podnieść ponad poziom, który wyznacza proporcja liczebności pokolenia pracującego i pokolenia emerytów oraz skala obciążenia pracujących.

Pamiętać o przyszłości

Polski system emerytalny jest prosty, przejrzysty i sprzyja wydłużaniu aktywności zawodowej obywateli. Chrońmy go przed doraźnymi pomysłami polityków.

Długi PiS będą spłacać młodzi Polacy

Oświadczenie współtwórców reformy emerytalnej z roku 1999 w sprawie polityki emerytalnej obecnego rządu.

Jak skutecznie wspierać prokreację w Polsce

Wiara w Świętego Mikołaja zaburza racjonalne myślenie. Programy typu 500+ nie są rozdawaniem ludziom dodatkowych pieniędzy, lecz przekierowaniem środków, które mogłyby być wykorzystane inaczej.

Nie mieszać jabłek i pomarańczy

Składki emerytalne mają charakter oszczędności i nie można ich integrować z podatkami. Taka koncepcja powinna dotyczyć jedynie składek rentowych, wypadkowych, czy chorobowych.

Cel: Polska w G20

Posiadanie strategicznego celu motywuje do podejmowania wysiłku rozwojowego. Tymczasem od lat Polska takiego celu nie ma. Mogłoby nim być dołączenie do prestiżowej grupy krajów G20.