Marek Dobrowolski

Marek Dobrowolski: Ten spór obniża pozycję Polski

Próbę usunięcia swoistego pata w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów należy ocenić pozytywnie, niezależnie od losów politycznego sporu o uruchomienie KPO.

Marek Dobrowolski: Przyspiesza proces federalizacji

Kazus polskiego KPO tworzy precedens, który zwiększa, metodą faktów dokonanych, uprawnienia UE.

Marek Dobrowolski: Dylematy w sprawie sędziów już rozwiązane

To akt powołania ma decydujące znaczenie dla uzyskania statusu sędziego.

Marek Dobrowolski: Etyka Kalego ma się dobrze

Sędziowie dostali odszkodowanie, bo nie było naruszenia art. 6 konwencji.

Marek Dobrowolski: Mamy obowiązek kontrolować zakres kompetencji UE

Potwierdzenie ustrojowego znaczenia Konstytucji RP nie jest nowością. Trybunał Konstytucyjny w ostatnim wyroku rozwinął jedynie ustalenia dokonane we wcześniejszych orzeczeniach.

Marek Dobrowolski: Test na kompetencje państwa - o powoływaniu sędziów

Niezawisłość sędziowska w płaszczyźnie instytucjonalnej rodzi się z niewzruszalności aktu powołania. W płaszczyźnie personalnej zaś z charakteru i osobowości sędziego.

Marek Dobrowolski: Krytyka UE nie musi być wezwaniem do jej opuszczenia - polemika

Członkostwo w Unii Europejskiej zmusza do refleksji nad sposobem jej funkcjonowania. Nie zawsze ta refleksja będzie się podobać chórowi entuzjastów, ale to nie zwalnia z obowiązku jej podejmowania.

Marek Dobrowolski: Trybunał UE i jego rozszerzająca wykładnia

Zakres kompetencji przyznanych UE jest tym newralgicznym stykiem pomiędzy organizacją międzynarodową, jaką nadal jeszcze jest UE, a państwami, które tworzą tę organizację.

Dobrowolski: spór z SN przeniósł się do mediów

Prawidłowa wykładnia ma służyć eliminowaniu luki w prawie, a nie jej tworzeniu. Dotyczy to również wskazania kandydatów na I prezesa SN.

Sędzia SN: podział między nami coraz silniejszy

Spór o zagadnienia formalne zakrywa silny konflikt w Sądzie Najwyższym. Trzeba rozwiązać przyczynę problemu, a nie skupiać się na jego przejawach. Tylko to uzdrowi sytuację.