Piotr Nowak

Kolejarze ataków się nie boją. Dla wielu to może być ostatnia stacja

Jeśli europejskie przedsiębiorstwa kolejowe nie zaczną inwestować w cyberbezpieczeństwo, padną ofiarą działań hakerów – ostrzega Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Piotr Nowak - wyjaśnienia do „Lekcji z wariatem”

Nie zamierzałem nikogo urazić, moje intencje zostały niezrozumiane lub zniekształcone. Czasami celowo – pisze prof. Piotr Nowak, autor głośnego tekstu.

Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe

Nie zamierzam zwalczać szaleństwa ani też spychać go do getta osobliwości. Natomiast wymagam od niego tego samego, czego wymagam od siebie – respektu dla wzajemnej odmienności. Dlatego opowiadam się za potrzebą ograniczonej dyskryminacji.

Sekularyzacja bierze swój początek ze średniowiecza

Dzisiejsze czasy wyrugowały z pola bitwy wzniosłe ideały, sprawiając, że nikt życia nie poświęca, tylko je likwiduje. Jednocześnie odarły one z sensu pojęcie ofiary, poświęcenia życia za coś więcej niż ja sam czy moi bliscy.

Nowak: Kultura niech zdycha

Wedle prezesa Balcerowicza instytucje państwa kompromitują się, wspomagając finansowo a priori nierentowne filozoficzne wydawnictwo – pisze profesor filozofii.

Carl Schmitt i fetysz legalizmu

Carl Schmitt dowodził, że partia sprawująca władzę czyni użytek z premii za rządzenie: kwitując legalność własnych działań, zarazem ogranicza jednakowe dla wszystkich szanse polityczne. Może to robić, na przykład zmieniając tuż przed wyborami parlamentarnymi skład Trybunału Konstytucyjnego.

Nieczyste sumienie Czesława Miłosza

Czy wydając pół wieku temu w Stanach antologię współczesnej poezji polskiej, Czesław Miłosz usiłował poradzić sobie z poczuciem winy wobec przyjaciół po piórze, którzy zginęli podczas okupacji?

Czy zgotujemy imigrantom holokaust

Takie zjawiska, jak tolerancja, prawa człowieka, przekonanie o godności ludzkiej, zostaną uznane w obliczu skrajnej inności mahometan za śmiechu warte. Najpierw Europejczycy osadzą ich w obozach internowania, a następnie wymordują.

Małkinia–Pietuszki

Nawet zwykłe, prozaiczne rzeczy bywają wstępem do prawdziwego koszmaru.

Lekcje dla dorosłych analfabetów

Człowiek kulturalny to nie tylko ten, który trzyma się dobrych manier. Jest nim każdy, kto podejmuje dialog z przeszłością, komu serce bije żywiej przy Szekspirze, Grekach czy filozofach niemieckich.