fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Startupy rozwijają się coraz lepiej

Bloomberg
Co roku prawie co trzeci polski startup osiąga ponad 50-proc. przychody, a już co piąty - ponad 100 proc.

W większości są finansowane ze środków własnych. Wynika tak z pierwszej publikacji "Polskie startupy. Raport 2015", przygotowanego przez Fundację Startup Poland oraz Politechnikę Warszawską.

Podczas badania stworzono bazę polskich startupów - jest ich 2432, z czego 17 proc. wzięło udział w ankiecie, To pierwsza edycja tego typu analiz, która, jak twierdzą autorzy, "pozwolą określić znaczenie branży cyfrowej w gospodarce oraz kierunki i tempo jej rozwoju w Polsce".

Polskie początki

Warszawa, Kraków i Poznań - to miasta, w których prowadzonych jest najwięcej początkujących biznesów. Badanie cieszyło się popularnością wśród przedsiębiorców pracujących w handlu elektronicznym, branży aplikacji mobilnych czy usługach internetowych. Niemal dwa na trzy startupy koncentrują się na sprzedaży firmom niż bezpośrednio osobom. Polskie przedsiębiorstwa są nastawione głównie na eksport – ponad połowa sprzedaje swoje towary czy usługi za granicą.

„Trzeba otwarcie powiedzieć, że w Polsce znajdujemy się jeszcze na etapie tworzenia rynku startupów, a działalność wielu z nich – co pokazują wyniki badania – nie jest jeszcze sprofesjonalizowana." – uważa Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland.

Usługi mobilne i Big Data w średnich i dużych korporacjach to branże które pozwalają osiągnąć przychód ponad 50 proc. Połowa badanych oczekuje wzrostu wyceny projektu na minimalnym, pięciokrotnym poziomie.

Pomoc z zewnątrz

Aż dla 60 proc. startupów najpilniejszą potrzebą są środki pieniężne. W dalszej kolejności wymieniano kadrę pracowniczą oraz zdobywanie kontaktów. Niemal 25 proc. wynosi odsetek firm, które potrzebują zwiększyć wiedzę z danej dziedziny, podczas gdy tyle samo współpracuje z kadrą naukową.

„Wydawałoby się, że masowość kształcenia na studiach wyższych, w tym na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami, powinna „zabezpieczać" wystarczający dopływ kapitału ludzkiego do firm. Albo więc absolwenci wolą zatrudnienie u dużych, stabilnych pracodawców, albo brakuje im kompetencji ważnych w małych, nastawionych na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwach." – twierdzi Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland

Głównym źródłem finansowania i rozwoju w zdecydowanej większości przypadków pozostaną przychody ze sprzedaży. O dodatkowe środki ze strony inwestora zamierza ubiegać się połowa startupów. Jedynie co czwarte przedsiębiorstwo bierze pod uwagę dotacje unijne.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA