Chodzi o pieniądze z działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty ponadnarodowe. Mogą po nie sięgnąć m.in. przedsiębiorstwa jednoosobowe, małe czy średnie. Do udziału w konkursie na projekty z komponentem ponadnarodowym zaprasza Centrum Projektów Europejskich (CPE), www.cpe.gov.pl.

Celem konkursu jest wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze (grupą docelową mogą być jedynie 122 miasta wskazane przez Ministerstwo Rozwoju). Nabór projektów w tym konkursie rozpocznie się już 31 października i potrwa do 15 listopada. Jednocześnie 15 listopada rozpoczyna się drugi nabór, w którym nie ma już zawężenia tylko do miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, a więc projekty ponadnarodowe mogą być realizowane także w innych miastach.

Więcej o dotacjach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty ponadnarodowe w rozmowie wideo z Leszkiem Bullerem, dyrektorem Centrum Projektów Europejskich na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 3 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.