Tag:

Akty stanu cywilnego

Nadia Senkowska: W Polsce nie może być dwóch mam

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) trwa kolejny spór o uznanie rodziców tej samej płci.

Top imion dla dzieci w 2023 r. Królują „Mądrość” i „Ten, który zwycięża”

Ministerstwo Cyfryzacji podało listę imion, jakie rodzice najczęściej wybierali rejestrując nowo narodzone dzieci. Na podium znowu imiona klasyczne.

Drugie imię z USA nie trafi do polskiego aktu małżeństwa

W polskim akcie małżeństwa nie wpisuje się drugiego imienia, które uległo – jak dopuszcza to prawo amerykańskie – zmianie w związku z zawarciem w Stanach Zjednoczonych związku małżeńskiego.

Absurd w sądzie. Biologiczny ojciec nie może zastąpić ojczyma

Sąd odmówił sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka, mimo że wnioskodawca uznał swe ojcostwo i uzyskał prawomocne orzeczenie sądu, że mąż matki dziecka nie jest ojcem.

Prokurator nie zablokuje aktu urodzenia dziecka dwóch kobiet. Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jako pozbawioną uzasadnionych podstaw skargę kasacyjną prokuratury w sprawie wpisania do polskich akt stanu cywilnego brytyjskiego aktu urodzenia chłopca z małżeństwa jednopłciowego.

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka „rodzica”, który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego – wynika z uchwały NSA.

Akty stanu cywilnego wymagają czasem zmian

Unieważniony akt stanu cywilnego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. Taki akt przestaje funkcjonować w obrocie prawnym i należy go traktować za nieistniejący – wynika z jednego z wyroków NSA.