Tag: PZU

Beata Kozłowska-Chyła: Wspieranie Igi Świątek asem serwisowym dla PZU

W 2021 r. współpraca z Igą przyniosła PZU ponad 42 mln zł ekwiwalentu reklamowego. W pierwszym półroczu 2022 jego wartość jest większa niż w całym ubiegłym roku, a prognozy są obiecujące – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU chce wypłacić 1,94 zł dywidendy na akcję

Zarząd PZU wnioskuje, by z zysku netto spółki za 2021 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku za 2020 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,675 mld zł.

Dobry początek roku Grupy PZU. Szybka realizacja strategii

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 6,3 mld zł, najwyższej historycznie wartości w tej części roku. Zysk netto wyniósł 758 mln zł, a zwrot na kapitale 17,8 proc. Największy polski ubezpieczyciel skutecznie i konsekwentnie realizuje przyjętą rok temu strategię na lata 2021-2024, wspierając równocześnie transformację energetyczną polskiej gospodarki oraz działania pomocowe dla uchodźców Ukrainy.

Mocne podstawy wyników PZU. I dobre perspektywy

Perspektywy dla rynku ubezpieczeniowego w tym niestabilnym otoczeniu, jak na okoliczności, są niezłe – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Wysokość dywidendy zależeć będzie od stanu gospodarki i rekomendacji regulatora.

Grupa PZU: zysk najwyższy od 12 lat, rekordowa składka

Blisko 3,34 mld zł zysku netto wypracowała Grupa PZU w roku 2021. To najwyższy wynik od 12 lat. Największy polski ubezpieczyciel zebrał też w ubiegłym roku rekordową w swojej historii składkę w wysokości 25,1 mld zł. Grupa PZU bardzo sprawnie wdraża ogłoszoną rok temu nową strategię i rozwija swój biznes na rynkach ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym.

Grupa PZU z rekordami w wynikach za 2021 r. Zapowiada dywidendę

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU w 2021 r. wyniósł 3,336 mld zł, najwięcej od 12 lat. Grupa zwiększyła też przypis składki brutto do poziomu 25,1 mld zł, najwyższego w swojej historii.

Od cyberryzyka można się ubezpieczyć

Internetowi przestępcy doskonalą metody wyłudzania naszych pieniędzy i danych. Nie zawsze zdołamy się przed nimi ustrzec. Ratunkiem w takiej sytuacji mogą być wyspecjalizowane polisy oferujące kompleksową, profesjonalną pomoc.