Tag: PZU

PZU sowicie zarabia na kontrakcie z Igą Świątek

Współpraca sponsoringowa z Igą Świątek przyniosła w 2022 r. jej głównemu partnerowi, firmie PZU, przeszło 115 mln zł ekwiwalentu reklamowego. Zadowolenie ze współpracy wyraża też nasza najlepsza tenisistka.

Grupa PZU: Dobra sprzedaż, banki psują wynik

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU w trzecim kwartale 2022 r. sięgnął 660 mln zł. To mniej niż przed rokiem, ale znacząco więcej od oczekiwań analityków. Kwota zebrana ze sprzedaży polis wzrosła o 8 proc.

Mniejszy zysk PZU, ale większa składka

Zysk netto Grupy PZU w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale sięgnął 18,5 proc. Największy polski ubezpieczyciel zebrał 12,6 mld zł ze sprzedaży polis.

Grupa PZU: konsekwentny wzrost i dobre wyniki w trudnym półroczu

Mimo globalnych zawirowań i widma spowolnienia gospodarczego, największy polski konglomerat finansowy pokazuje solidną formę. W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zebrała 12,6 md zł składki ubezpieczeniowej, wypracowała zysk netto w wysokości 1,48 mld zł i osiągnęła rentowność na poziomie 18,5 proc. Mocno zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji.

Wyniki PZU: składka w górę, zysk w dół

Zysk netto Grupy PZU w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale sięgnął 18,5 proc. Największy polski ubezpieczyciel zebrał 12,6 mld zł ze sprzedaży polis. Pochwalił się dynamicznym wzrostem sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, wzrostem przychodów w filarze zdrowia oraz zysków z inwestycji.

PZU i BM Alior kuszą inwestorów

Kolejna grupa giełdowych graczy będzie mogła skorzystać ze zniżek na produkty ubezpieczyciela.

Beata Kozłowska-Chyła: Wspieranie Igi Świątek asem serwisowym dla PZU

W 2021 r. współpraca z Igą przyniosła PZU ponad 42 mln zł ekwiwalentu reklamowego. W pierwszym półroczu 2022 jego wartość jest większa niż w całym ubiegłym roku, a prognozy są obiecujące – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU chce wypłacić 1,94 zł dywidendy na akcję

Zarząd PZU wnioskuje, by z zysku netto spółki za 2021 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku za 2020 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,675 mld zł.

Dobry początek roku Grupy PZU. Szybka realizacja strategii

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 6,3 mld zł, najwyższej historycznie wartości w tej części roku. Zysk netto wyniósł 758 mln zł, a zwrot na kapitale 17,8 proc. Największy polski ubezpieczyciel skutecznie i konsekwentnie realizuje przyjętą rok temu strategię na lata 2021-2024, wspierając równocześnie transformację energetyczną polskiej gospodarki oraz działania pomocowe dla uchodźców Ukrainy.