Tag:

Zarządzenie

Powiązane

Zarządzanie firmą

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Filip Elżanowski, Wojciech Dmochowski: General Counsel kluczowym elementem efektywnego zarządzania ryzykami

W polskiej rzeczywistości biznesowej nierzadkim zjawiskiem jest ograniczenie roli prawnika wewnętrznego (radcy prawnego) do rytualnego przybicia na umowie lub innym dokumencie pieczątki „sprawdzono pod względem formalno-prawnym”.

Kontrakt managerski w 2024 roku. Czy to dobre rozwiązanie?

Kontrakt managerski nie daje zbyt dużych profitów jeśli chodzi o kwestie podatkowe, a jego nieprzemyślana konstrukcja może powodować, że ryzyko w podatku dochodowym i VAT wzrośnie.

Rozliczanie prezesów spółek Skarbu Państwa nie będzie takie łatwe

Menedżerowie nie odpowiadają tylko za skutki działań, których nie mogli rozsądnie przewidzieć. Nie są natomiast zwolnieni z odpowiedzialności np. za niegospodarność – wskazuje prof. Adam Opalski, Uniwersytet Warszawski

Jakie ryzyka i wyzwania stoją przed dyrektorem finansowym

Rzeczywistość gospodarcza i regulacje dotyczące działania firm generują nowe wyzwania dla zarządów, a zwłaszcza dyrektorów finansowych (CFO). Nawet tematy niekojarzone z finansami i podatkami poszerzają ich zakres odpowiedzialności, często obwarowanej wysokimi karami.

Automatyzacja w podatkach – na co zwrócić uwagę

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, gdzie liczba regulacji podatkowych stale rośnie, a technologia rozwija się w zawrotnym tempie, automatyzacja w dziedzinie podatków staje się nie tylko korzystnym rozwiązaniem, ale wręcz niezbędnym elementem skutecznego zarządzania finansami spółki.

Młodzi prawnicy chcą więcej empatii w zarządzaniu kancelarią

Młodzi prawnicy, którzy nie chcą pracować z zamkniętym w gabinecie szefem, wymusili zmiany w kancelariach.

Czy procesy zarządzania ryzykiem w organizacjach są aktualne i wystarczające

Rozwój technologii, geopolityka i ogólny wzrost poziomu złożoności w świecie biznesu tworzą bardziej ryzykowne środowisko dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Za brak działań w sytuacji kryzysowej odpowiedzą zarządzający

Kryzys finansowy rodzi szereg niebezpieczeństw dla osób sprawujących funkcje zarządzające w firmie. Brak stosownej reakcji na sytuację kryzysową może powodować osobistą i bezpośrednią odpowiedzialność karną managera. Jej zakres będzie różnił się w zależności od sprawowanej w firmie funkcji.

Grzechy główne zarządzania firmą

Niedopełnienie obowiązków może słono kosztować.