Tag:

Rating

Powiązane

Dane Gospodarcze

S&P Global: Francja ma problemy, Paryż za bardzo zadłużony

Agencja ratingowa Standard & Poor's obniża trzeci raz ocenę wiarygodności Francji do AA minus z AA ze wskazaniem na ujemną perspektywę z powodu zbyt dużego deficytu budżetowego i długu finansów publicznych.

Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę

W najnowszym raporcie agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A-, jednocześnie zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną.

Agencje ratingowe: wiarygodność kredytowa Polski nie jest zagrożona

Inflacja w Polsce nie wróci do celu NBP nawet w 2027 r., ale dzięki temu lata wysokich deficytów w sektorze finansów publicznych nie doprowadzą do silnego wzrostu długu publicznego – takie prognozy zaprezentowała agencja ratingowa S&P.

Francja zachowała niższy rating, inwestorów to nie zniechęca

Agencje ratingowe Fitch i Moody's utrzymały ocenę wierzytelności Francji, która w 2012 r. straciła najwyższą AAA z powodu przekroczenia limitów deficytu budżetowego i długu finansów publicznych. Trzecia agencja S&P ocenia Francję na AA z ujemną perspektywą, nową ocenę przedstawi 31 maja. Inwestorzy nadal uważają francuskie papiery dłużne za atrakcyjne.

Agencja Fitch obcięła perspektywę ratingu Chin do negatywnej

Agencja Fitch obniżyła perspektywę chińskiego ratingu ze "stabilnej" do "negatywnej".

Agencji S&P podoba się polityka Portugalii

Agencja ratingowa S&P Global podwyższyła ocenę wiarygodności kredytowej Portugalii za zmniejszenie zadłużenia finansów publicznych i zagrożeń dla płynności finansowej.

S&P: Dług publiczny Polski jest pod kontrolą

Agencja ratingowa S&P utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na niezmienionym poziomie. Kilka lat wysokiego deficytu sektora finansów publicznych nie doprowadzi jej zdaniem do nadmiernego wzrostu zadłużenia.

Agencja Moody's: za duże deficyty w USA

Agencja Moody's obniżyła ze stabilnej do ujemnej prognozę wiarygodności kredytowej USA, ale utrzymała główną notę na najwyższym poziomie AAA. Przedstawiciele administracji zareagowali z oburzeniem.

Fitch: nowy rząd, stary rating. Ocena gospodarki Polski bez zmian

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski w odniesieniu do długoterminowych zobowiązań w walutach obcych na poziomie A-. Podwyższony deficyt sektora finansów publicznych, który prawdopodobnie utrzyma się przez kilka lat, na razie nie zagraża stabilności finansowej kraju.

Moody’s ostrzega: rating Izraela może spaść z powodu konfliktu z Hamasem

Agencja ratingowa Moody’s Investor Service ostrzegła w czwartek, że rating kredytowy Izraela może być nie do utrzymania.