Tag:

Urząd Pracy

Powiązane

Organizacje

Resort rodziny chce zmiany w zasiłku dla bezrobotnych. Oto, co proponuje

Świadczenie dla osób posiadającym do pięciu lat stażu pracy będzie wynosiło 100 proc. kwoty zasiłku podstawowego, a nie jak dotychczas 80 proc.

Bon na start dla bezrobotnego jest zwolniony z PIT

Urząd pracy nie musi pobierać podatku od świadczeń dla bezrobotnych, które mają zachęcić ich do podjęcia i utrzymania pracy.

Kto będzie wspierał dolnośląskich i zachodniopomorskich przedsiębiorców

Wojewódzkie Urzędy Pracy poszukują wykonawców projektów służących skutecznej realizacji usług rozwojowych. Wnioski mogą składać m.in. samorządy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy.

Pieniądze na promowanie równouprawnienia i walkę z dyskryminacją

Ponad 52 mln zł planuje przeznaczyć Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty służące wspieraniu zasady równych szans i godzenia życia prywatnego z zawodowym.

Środki na wsparcie lubelskiego rynku pracy

Do przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów pracy mogą trafić środki z konkursu.

180 mln zł zasili śląskie urzędy pracy

Środki mają służyć aktywizacji zawodowej i zostać przeznaczone np. na szkolenia, kursy, dofinansowanie rozpoczynania działalności gospodarczej lub subsydiowanie zatrudnienia.

OPZZ krytykuje reformę urzędów pracy. Dlaczego?

Negatywnie oceniamy plany rezygnacji z finansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – wskazuje OPZZ.

Opieka zdrowotna i społeczna ma być bliższa potrzebującym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozdzieli środki z programu regionalnego na projekty poprawiające dostępność usług kierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.