Tag: Urząd Pracy

Powiązane

Organizacje

OPZZ krytykuje reformę urzędów pracy. Dlaczego?

Negatywnie oceniamy plany rezygnacji z finansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – wskazuje OPZZ.

Opieka zdrowotna i społeczna ma być bliższa potrzebującym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozdzieli środki z programu regionalnego na projekty poprawiające dostępność usług kierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.

Poszukujący pracy będą mogli liczyć na wsparcie urzędów

Sprawdzenie kompetencji, wybór optymalnej formy pomocy i jej wdrożenie – tak w skrócie można przedstawić działania powiatowych urzędów pracy, które dostaną na to blisko 16 mln zł.