Tag: oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Prezydent ujawnił, co posiada

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy za 2021 rok. Z dokumentu wynika, że - w porównaniu z poprzednim rokiem - wzrosły zarobki i zmniejszyły się oszczędności prezydenta.

Oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej miało być jawne. Ale nie jest

Choć oświadczenie majątkowe prezes TK Julii Przyłębskiej za ubiegły rok miało być jawne, ani Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy nie chcą go udostępnić. Obie instytucje każą czekać na publikację dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego.

Marcin Wojewódka: Masz oszczędności, to je pokaż

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni w nich wpisywać informacje o środkach zgromadzonych w PPE, PPK, IKE i IKZE.

Nadchodzi reforma oświadczeń majątkowych. Posłowie wykażą mniej posiadanych kosztowności

Ruszyły prace nad zmianą w oświadczeniach majątkowych parlamentarzystów. W górę pójdzie limit, powyżej którego muszą wykazywać składniki majątku ruchomego.

TK zablokował zeznania majątkowe dotyczące małżonków i dzieci polityków

Nowe rygory ustawy z 11 września 2019 r. rozszerzającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez parlamentarzystów i szefów najwyższych organów państwa) zakresie, w jakim dotyczą dotyczą majątku osobistego i wspólnego małżeńskiego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym są niekonstytucyjne.