Tag:

rolnik

Brat Kaczmarczyka chciał pieniędzy za szkodę, której nie było. Co za to grozi?

Konrad Kaczmarczyk, brat wiceministra rolnictwa, wniósł o rekompensatę za straty spowodowane gradobiciem. Problem w tym, że ani szkód, ani gradobicia nie stwierdzono.

Grunty pod CPK z odszkodowaniem

Osoby, na których gruntach rolnych powstanie lotnisko, mają dostać specjalną rentę za zaprzestanie działalności rolniczej.

Autonomia podatków nie przesądza o daninie

Przesunięcie towarów z działalności gospodarczej jednego małżonka do działalności drugiego, gdy łączy ich wspólność majątkowa, nie stanowi odpłatnej ani też nieodpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu.

Spółka jawna może być rolnikiem ryczałtowym

Jeżeli przychody netto spółek jawnych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, to nie mają one prawa korzystać ze zwolnienia z VAT.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

Małżonkowie – rolnicy mogą być odrębnymi podatnikami VAT

Możliwe jest uznanie małżonków prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową za odrębnych podatników, jeżeli każde z nich prowadzi tę działalność samodzielnie.

Przedsiębiorcy rolni mają szansę na odzyskanie podatku

Każdy z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne może być odrębnym podatnikiem VAT. Wyrok TSUE będzie podstawą do wznowienia postępowań zakończonych negatywną decyzją ostateczną.

Przedobrzyli. Rolnicy bez kredytów. "Absurdalna zmiana przepisów"

Rolnicy nie dostaną kredytów? – Jest ryzyko, że tak będzie – mówią bankowcy. Wszystko przez podpisaną już przez prezydenta – ich zdaniem absurdalną – zmianę kodeksu postępowania cywilnego.

Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego

Rolnik ze świętokrzyskiego będzie mógł sprzedawać konsumentom w Szczecinie. W tym tygodniu Sejm zajmie się ustawą, która ma zwiększyć możliwości biznesowe rolniczego handlu detalicznego z poziomu lokalnego na ogólnokrajowy.