Tag:

zwolnienie lekarskie

42 mln dni na L4 tylko w styczniu i lutym

5,1 mln zwolnień lekarskich wpłynęło do ZUS w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. To o 16,1 proc. więcej niż rok temu. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu oddechowego.

Koniec z receptami i L4 przez internet lub telefon

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że wkrótce pojawi się rozporządzenie, które ograniczy wystawianie zwolnień lekarskich i recept za pieniądze przez internet.

Chory nie może pracować, choćby chciał

Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy osoby, która otrzymała zwolnienie lekarskie. Tym bardziej ma zakaz wymuszania wykonywania obowiązków w tym czasie.

Dlaczego Polacy biorą L4? Są nowe dane. Zaburzenia psychiczne wysoko

W 2022 roku 1,29 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS częściej sprawdza chorych na zwolnieniach lekarskich

Kontroli L4 w całym ubiegłym roku było o ponad 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak cały czas mniej niż przed pandemią.

Nie każdy może skontrolować chorego pracownika

Zlecając podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, pracodawca musi zadbać, by nie zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Dłuższy weekend dzięki L4. Wzrosła liczba zwolnień w 2022 r.

W 2022 r. lekarze wystawili blisko 22 mln zwolnień. Gwałtownie wzrosła liczba jednodniowych L-4.

Zwolnień lekarskich więcej niż w pandemii

W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych osobom chorującym.

Zwolnienie bez wizyty u lekarza. Pracodawcy nie chcą płacić za wolne dni

Pracownik nie powinien podejmować samodzielnie decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia na czas choroby – mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

SN: Na zwolnieniu lekarskim tylko incydentalna praca

Jako zasadę należy przyjąć, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach faktycznych prokonstytucyjna wykładnia tego przepisu przez sądy ubezpieczeń społecznych może prowadzić do odmowy jego zastosowania ze względu na to, że sankcja, jaką przewiduje (utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia) może być uznana w konkretnym stanie faktycznym za zbyt drastyczną i dolegliwą, a przez to niesłuszną i niesprawiedliwą w kontekście rodzaju innego zajęcia zarobkowego (jego sporadycznego, incydentalnego, wymuszonego okolicznościami charakteru) oraz uzyskanego z tego tytułu dochodu (niewielkich kwot stanowiących kilkuprocentowy ułamek należnego zasiłku chorobowego.