Tag: zwolnienie lekarskie

Nie każdy może skontrolować chorego pracownika

Zlecając podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, pracodawca musi zadbać, by nie zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Dłuższy weekend dzięki L4. Wzrosła liczba zwolnień w 2022 r.

W 2022 r. lekarze wystawili blisko 22 mln zwolnień. Gwałtownie wzrosła liczba jednodniowych L-4.

Zwolnień lekarskich więcej niż w pandemii

W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych osobom chorującym.

Zwolnienie bez wizyty u lekarza. Pracodawcy nie chcą płacić za wolne dni

Pracownik nie powinien podejmować samodzielnie decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia na czas choroby – mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

SN: Na zwolnieniu lekarskim tylko incydentalna praca

Jako zasadę należy przyjąć, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach faktycznych prokonstytucyjna wykładnia tego przepisu przez sądy ubezpieczeń społecznych może prowadzić do odmowy jego zastosowania ze względu na to, że sankcja, jaką przewiduje (utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia) może być uznana w konkretnym stanie faktycznym za zbyt drastyczną i dolegliwą, a przez to niesłuszną i niesprawiedliwą w kontekście rodzaju innego zajęcia zarobkowego (jego sporadycznego, incydentalnego, wymuszonego okolicznościami charakteru) oraz uzyskanego z tego tytułu dochodu (niewielkich kwot stanowiących kilkuprocentowy ułamek należnego zasiłku chorobowego.

Krótkie L4 bez lekarza. Postulat prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Powinniśmy natychmiast rozpocząć dyskusję o zwolnieniach lekarskich i o tym, żeby część pacjentów, która nie musi widzieć lekarza, mogła z takiego zwolnienia skorzystać bez wizyty czy bez teleporady - stwierdził na antenie RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pielęgniarki stwierdzą zgon, a chcą też wystawiać L4

Pielęgniarki będą stwierdzać zgon już w 2023 roku - przewiduje nowelizacja ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych postuluje również możliwość wystawiania zwolnień od pracy z powodu choroby.

Przesadna kara za brak informacji o e-zwolnieniu

Pracodawca nie może rozwiązać umowy w trybie dyscyplinarnym za każdą nieprawidłowość pracownika w usprawiedliwieniu nieobecności. Zwłaszcza gdy wcześniej tolerował te błędy.

ZUS na tropie zwolnień L4. "Łapie" średnio 66 osób dziennie

Organ rentowy przyznaje, że elektronizacja zwolnień lekarskich pozwoliła na ich lepszą kontrolę.

Pracodawca sam nie może podważać zwolnienia lekarskiego

Podejrzenie, że pracownik symuluje niezdolność do pracy, nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego podjęcia decyzji o odmowie wypłaty wynagrodzenia chorobowego.