Tag:

Egzaminy Zawodowe

Powiązane

Egzaminy

Egzamin lekarski do zmiany. Ma być trudniej. Skutek? Może zabraknąć medyków

Naczelna Izba Lekarska apeluje, aby przywrócić poprzednie reguły, czyli aby zdający nie znali większości pytań. Ministerstwo Zdrowia analizuje te przepisy.

CKE przekazała nieprawidłowy klucz odpowiedzi. Niemal wszyscy oblali egzaminy zawodowe

Zarówno CKE jak i MEN zapewniają, że wyniki egzaminów będą weryfikowane przy użyciu prawidłowego klucza.

Jak sprawdzić wyniki czerwcowego egzaminu zawodowego

Można sprawdzać oficjalne wyniki egzaminu zawodowego z sesji letniej, która odbyła się w czerwcu 2023 r. Zdający mogą zrobić to online w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie.

Pytania i odpowiedzi to informacja publiczna

Lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego powinni mieć możliwość analizy testów z egzaminów, które już się odbyły.

Zlikwidowano egzaminy, które jeszcze nigdy się nie odbyły

Wystarczy ukończyć studia, aby zostać fizjoterapeutą lub ratownikiem medycznym.

Egzaminy na aplikacje prawne w 2022 r. - najwięcej chętnych na aplikację radcowską

24 września 2022 o godzinie 11:00 rozpoczną się po raz siedemnasty egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze, adwokacką, radcowską oraz notarialną. Wtedy też odbędzie się piętnasta "edycja" egzaminu na aplikację komorniczą.

Dyskwalifikacja z egzaminu lekarskiego pod kontrolą sądu

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w swoim rozstrzygnięciu, że powoływanie się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na dotychczasowe orzecznictwo jest o tyle nieaktualne, że zmianie uległa treść ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom

Jeżeli w zakładzie działa więcej organizacji związkowych, przy braku porozumienia co do treści regulaminu pracy pracodawca może decydować samodzielnie. Sprawa nie jest jednoznaczna, gdy w firmie jest tylko jeden związek zawodowy.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę ze związkiem zawodowym tylko na piśmie - wyrok Sądu Najwyższego

Tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową określony w art. 38 § 1 kodeksu pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie. Stanowi to jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją w postaci uznania wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem (art. 45 § 1 k.p.).

Koronawirus a redukacja zatrudnienia: zdalna praca członków związku nie zwalnia z konsultacji

Rozwiązanie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na czas nieokreślony musi poprzedzać konsultacja z reprezentującą ją organizacją związkową, nawet gdy członkowie związku pracują w domu.