Tag:

Egzaminy Zawodowe

Powiązane

Egzaminy

Jak sprawdzić wyniki czerwcowego egzaminu zawodowego

Można sprawdzać oficjalne wyniki egzaminu zawodowego z sesji letniej, która odbyła się w czerwcu 2023 r. Zdający mogą zrobić to online w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie.

Pytania i odpowiedzi to informacja publiczna

Lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego powinni mieć możliwość analizy testów z egzaminów, które już się odbyły.

Zlikwidowano egzaminy, które jeszcze nigdy się nie odbyły

Wystarczy ukończyć studia, aby zostać fizjoterapeutą lub ratownikiem medycznym.

Egzaminy na aplikacje prawne w 2022 r. - najwięcej chętnych na aplikację radcowską

24 września 2022 o godzinie 11:00 rozpoczną się po raz siedemnasty egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze, adwokacką, radcowską oraz notarialną. Wtedy też odbędzie się piętnasta "edycja" egzaminu na aplikację komorniczą.

Dyskwalifikacja z egzaminu lekarskiego pod kontrolą sądu

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w swoim rozstrzygnięciu, że powoływanie się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na dotychczasowe orzecznictwo jest o tyle nieaktualne, że zmianie uległa treść ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom

Jeżeli w zakładzie działa więcej organizacji związkowych, przy braku porozumienia co do treści regulaminu pracy pracodawca może decydować samodzielnie. Sprawa nie jest jednoznaczna, gdy w firmie jest tylko jeden związek zawodowy.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę ze związkiem zawodowym tylko na piśmie - wyrok Sądu Najwyższego

Tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową określony w art. 38 § 1 kodeksu pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie. Stanowi to jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją w postaci uznania wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem (art. 45 § 1 k.p.).

Koronawirus a redukacja zatrudnienia: zdalna praca członków związku nie zwalnia z konsultacji

Rozwiązanie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na czas nieokreślony musi poprzedzać konsultacja z reprezentującą ją organizacją związkową, nawet gdy członkowie związku pracują w domu.

Piotr Duda widzi związkowców w WOT

Członkowie związków zawodowych będą mogli podjąć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. To wywalczył im szef „Solidarności” Piotr Duda.

Pensje nauczycieli niższe za czas strajku

Nauczyciele uczestniczący w proteście nie zachowują za te dni prawa do wynagrodzenia. Ponieważ dostają je „z góry" za dany miesiąc, szkoła odliczy nadpłatę z kolejnej wypłaty.