Tag:

Zasiedzenie

Tomasz Justyński: Czy to już koniec zasiedzenia, jakie znamy?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Sąd Najwyższy, nie oglądając się na ustawodawcę, dokonał zmiany dotychczasowego, powszechnie przyjętego, charakteru prawnego instytucji zasiedzenia i uczynił ją konstrukcją odpłatną.

Zasiedzenie już nie takie opłacalne. Rewolucyjne orzeczenie Sądu Najwyższego

Utrata nieruchomości na skutek zasiedzenia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia byłego właściciela o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów.

Nowe warunki zasiadywania nieruchomości rolnej

Zasiedzieć nieruchomość rolną może – co do zasady – tylko rolnik indywidualny, a powierzchnia jego gospodarstwa razem z zasiedzianą nieruchomością nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych.

Do zasiedzenia nie wystarczy czas, potrzebna jeszcze "manifestacja"

Objęcie nieruchomości w posiadanie prowadzące do zasiedzenia ma być widoczne dla współwłaścicieli albo otoczenia.

Każdy może zasiedzieć nieruchomość rolną

Dotychczas tylko rolnik indywidualny miał możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej. Poluzowanie rygorów w tym zakresie to efekt wejścia w życie nowelizacji zmieniającej zasady obrotu ziemią.

Zamieszkiwanie na działce rodziców nie powoduje jej zasiedzenia

Samo zamieszkiwanie na części nieruchomości rodziców przez dorosłe dziecko nie pozwala nabyć mu jej przez zasiedzenie.

Pozwolenie na budowę nie wystarczy do zasiedzenia nieruchomości

Decyzje wydawane w procesie budowlanym nie stanowią o chwili objęcia nieruchomości w posiadanie w procesie zasiedzenia. Decydująca dla oceny dobrej lub złej wiary jest chwila objęcia nieruchomości w posiadanie dla danego celu, nie zaś moment rozpoczęcia i prowadzenia na cudzej nieruchomości prac związanych z istnieniem urządzeń przesyłowych po uzyskaniu stosownych decyzji w procesie budowlanym.

SN mówi "nie" łatwiejszemu zasiedzeniu gruntów pod drutami

Dwóch z trzech sędziów SN postanowiło zerwać z orzecznictwem, że do zasiedzenia służebności przesyłu dolicza się lata posadowienia instalacji przed nowelizacją kodeksu cywilnego.

Uwaga na prezesa, bo może zasiedzieć działkę spółki

Wniosek z orzeczenia Sądu Najwyższego jest taki, że w szczególnej sytuacji prezes mógłby zasiedzieć grunt spółki, którą kieruje.

Sąd: Działkę lasu państwowego można zasiedzieć

Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia takiego typu nieruchomości.