Tag:

Mieszkania Służbowe

Powiązane

Mieszkania

Metro Art 4 do wzięcia

Sprzedaż mieszkań w kolejnym etapie osiedla przy ul. Żupniczej na warszawskiej Pradze rozpoczyna Victoria Dom.

Problem mieszkań pracowniczych rozwiązany

Na początku przyszłego roku kilka tysięcy lokali będzie mogło trafić do najemców, ustawa czeka już tylko na publikację.

Trybunał o dopuszczalności eksmisji na bruk na podstawie decyzji administracyjnej

Czy eksmisja na bruk na podstawie decyzji administracyjnej jest zgodna z konstytucją? Na to pytanie ma jutro odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Sprawę zainicjował wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik interweniuje ws. najemców byłych mieszkań zakładowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu ws. najemców byłych mieszkań zakładowych.

Ekwiwalent dla funkcjonariuszy BOR tylko na papierze

Do rzecznika praw obywatelskich wpływają skargi od emerytowanych funkcjonariuszy BOR. Dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu. Prawo do takiego ekwiwalentu przyznaje im ustawa o Biurze Ochrony Rządu

JAk MSWiA gospodaruje mieszkaniami

Lokator nie będzie dokonywał ulepszeń w wyposażeniu technicznym mieszkania należącego do MSWiA